ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

۱ بازديد
 
5 / 5 ( 1 vote )

کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال های اخیر امکان جذب دانشجو دارد . ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور بهمن سال هر سال به صورت غیر حضوری است و اینترنتی انجام میپذیرد . پذیرفته شدگان ید مراجعه به سایت سیستم گلسن دانشگاه پیام نورنسبت به ثبت نام و ارسال مدارک شان اقدام کنند . مهلت ثبت نام اینترنتی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور و ارسال مدارک گلسن از ۱۳ بهمن آغاز میشود و ۱۷ بهمن  ادامه دارد . پس از ثبت نام اینترنتی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور پذیرفته شدگان ید مدارک را حضوری تحویل دانشگاه دهند . کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته ها و گرایش های بسیاری را این مقطع ارائه میدهد . برای اطلاعات بیشتر از کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور به سایت سازمان سنجش مراجعه کنید و یا به سایت دانشگاه پیام نور سر بزنید .

مراحل ثبت نام دانشگاه پیام نور مقطع ارشد

مراحل ثبت نام کردن پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور پذیرش بهمن :

و البته  یکی از مهمترین نکاتی که هنگام ثبت نام غیر حضوری ید به خاطر داشته شید این است که یادداشت کردن شماره دانشجویی پس از ورود به سیستم گلسن میشد و پذیرفته شدگان پس از ثبت نام کردن بصورت اینترنتی ید مطابق برنامه زمانبندی برای تحویل حضوری مدارک اقدام نمایند . اگر هنگام ثبت نام حضوری دانشجو مکان مقرر حضور نداشته شد ثبت نام او انجام نمیگیرد . مهلت ثبت نام را میتوانید سایت دانشگاه پیام نور و یا سایت سازمان سنجش و آموزش کشور مشاهده کنید .

 

 

لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور شامل اکثر رشته ها ی موجود مقطع کارشناسی ارشد میشود . لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور میتوان نمونه های زیر را نام برد :

 

لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه علوم پایه
آمار گرایش آمار ریاضی
آموزش ریاضی
ریاضی کاربردی ـ آنالیز عددی
ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی
ریاضی محض گرایش آنالیز
ریاضی محض گرایش جبر
ریاضی محض گرایش هندسه (توپولوژی)
زمین شناسی ـ زمین ساخت (تکتونیک)
زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک
زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی
زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی
زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمی
زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوفیزیک
زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک
زیست شناسی گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی
زیست شناسی گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی
زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی
زیست فناوری گرایش میکروبی
ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی
شیمی گرایش شیمی آلی
شیمی گرایش شیمی تجزیه
شیمی گرایش شیمی فیزیک
شیمی گرایش شیمی معدنی
 علوم زمین گرایش آب زمین شناسی
علوم زمین گرایش پترولوژی
علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
علوم زمین گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
علوم زمین گرایش زمین شناسی اقتصادی
علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی
علوم زمین گرایش زمین شیمی
فیتوشیمی
فیزیک گرایش اتمی و مولکولی
فیزیک گرایش حالت جامد
فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
فیزیک گرایش فیزیک بنیادی
فیزیک گرایش فیزیک نجومی
فیزیک گرایش هسته ای

 

 

دیگر رشته ها لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته علوم انسانی نیز میتوان موارد زیر را نام برد البته مهم است بدانید لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تعدادی فراتر از این نمونه ها هستند :

 

 آب و هوا شناسی گرایش آب و هوا شناسی شهری
 آب و هوا شناسی گرایش آب و هوا شناسی کاربردی
 آب و هوا شناسی گرایش تغییرات آب و هوایی اقلیمی
 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
 آموزش زن انگلیسی
 آموزش زن فارسی
 آموزش زن فارسی به غیر فارسی زنان
 آموزش و بهسازی منابع انسانی
 اخلاق کاربردی
الهیات و معارف اسلامی ـ ادیان و عرفان
الهیات و معارف اسلامی ـ علوم قرآن و حدیث
علوم اقتصادی گرایش نکداری اسلامی
علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
علوم سیاسی
علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی اسلام
فقه و حقوق خصوصی
فلسفه دین
فلسفه و حکمت اسلامی
فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تنستی
فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
کارآفرینی گرایش بین الملل

رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور بسیار گسترده و متنوع اند و لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تعداد بسیار زیادی رشته وجود دارد که گروه مهندسی و هنر شامل لیست زیر است :

 

لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه فنی و مهندسی
مهندسی برق ـ افزاره های میکرو و نانو الکترونیک
مهندسی برق ـ مدارهای مجتمع الکترونیک
مهندسی شیمی ـ پلیمر
مهندسی شیمی ـ صنایع غذایی
مهندسی شیمی ـ محیط زیست
مهندسی صنایع ـ بهینه سازی سیستم ها
مهندسی صنایع ـ سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
مهندسی صنایع ـ مدیریت مهندسی
مهندسی عمران ـ آب و سازه های هیولیکی
مهندسی عمران ـ راه و ترابری
مهندسی عمران ـ ژئوتکنیک
مهندسی عمران ـ سازه
مهندسی عمران ـ مهندسی محیط زیست
مهندسی عمران ـ مهندسی و مدیریت ساخت
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رتیکز
مهندسی مکانیک ـ تبدیل انرژی
مهندسی مکانیک ـ ساخت و تولید
مهندسی مکانیک ـ طراحی کاربردی
مهندسی مواد ـ شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه هنر
پژوهش هنر
طراحی شهری
مهندسی معماری

دیگر رشته ها

لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه کشاورزی و همچنین انسانی موارد زیر نیز وجود دارند :

 

لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه کشاورزی و منابع طبیعی
اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
توسعه روسیی
علوم دامی گرایش تغذیه دام
علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی ـ گرایش انرژی

 

یست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور گروه علوم انسانی
 آب و هوا شناسی گرایش آب و هوا شناسی شهری
 آموزش زن انگلیسی
 آموزش زن فارسی
 آموزش زن فارسی به غیر فارسی زنان
 آموزش و بهسازی منابع انسانی
 اخلاق کاربردی
روان شناسی لینی
روان شناسی لینی کودک و نوجوان
روزنامه نگاری
زن و ادبیات فارسی
زن و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه
علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات

ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور زمان اعلام شده و دو ر سال انجام میگیرد . برای ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور داوطلبین ید تمامی مدارم منج سایت سازمان سنجش را جمع آوری کرده و مهلت مقرر و پس از ثبت نام اینترنتی به دانشگاه ارائه دهند . حضور دانشجو همانطور که گفته شد روز ثبت نام قطعا الزامی است . برای ثبت نام این دانشگاه شخص ملزم به پرداخت شهریه تحصیلی است که به نسبت سایر دانشگاه ها بسیار کمتر است و به صرفه است .

 

زمان ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

زمان ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور دفترچه این دانشگاه هر ساله و مهلتی خاص برای داوطلبین ارائه میشود . زمان ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور دانشجو ید مراحل گفته شده را حتما طی نماید . برای اطلاع بیشتر از زمان ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور میتوانید مشاورین متخصص ما مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل نمایید . این مرکز تمامی امور مربوط به  مشاوره تحصیلی و تحصیل و دانشگاه بدون کنکور اختیار داوطلبین و متقاضیان قرار میگیرد . این مرکز تمامی خدمات مشاوره انتخاب رشته و دانشگاه را برای داوطلبین چه بصورت آنلاین چه حضوری و یا تلفنی بر عهده خواهد گرفت . همانطور که میدانید جمع آوری چنین اطلاعاتی گاه مشکلاتی مواجه است که این مرکز نخواهد بود .

خدمات کلان مرکز مشاوره آویژه زمینه مشاوره تحصیلی

 

ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .

ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

 

 

    

 

منبع:لینک منبع
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.