زمان ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۳۷ بازديد
 
5 / 5 ( 1 vote )

ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس رشته های متفاوت فرق می کند . برای ثبت نام  دانشگاه آزاد تعدادی از رشته ها می شند که نیازی به آزمون ندارند ، و از طرفی رشته هایی نیز وجود دارند که شرط ورود به آن ها آزمون کنکور می شد . خصوص ثبت نام  دانشگاه آزاد ید دسته بندی هایی را انجام داد به یک سری شرایط اختصاصی دست پیدا کرد .

به عنوان مثال دانشگاه آزاد چهار مقطع کاردانی ( پیوسته ، نا پیوسته ) ، کارشناسی ( پیوسته ، نا پیوسته ) ، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو پذیرش می کند که هر کدام شرایط کاملا مختص خود را دارند . ثبت نام دانشگاه آزاد مقاطع کاردانی و کارشناسی بعضی از رشته ها بدون کنکور و بعضی های دیگر کنکور صورت می گیرد که ید مورد شرایط هر دو دسته مفصلا توضیح داده شود . خصوص هر مقطع به ترتیب توضیحاتی داده می شود .

مقطع کاردانی دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد چند سالی می شود که اقدام کرده است به پذیرش بدون آزمون ورودی مقطع کاردانی ، اما این بدان معنا نیست که برای ثبت نام مقطع کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی دیگر بطور کلی آزمون ورودی حذف شده است ، بلکه متقاضیان می توانند از طریق آزمون نیز برای ثبت نام مقطع کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی اقدام کنند . ثبت نام مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد به دو صورت پیوسته و نا پیوسته می شد که هر دو می توانند آزمون و یا بدون آزمون انجام شوند .

برای ثبت نام کارشناسی نا پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی متقاضی ید حتما دارای مک کاردانی شد و شرط اصلی برای این امر همین می شد . خصوص کارشناسی پیوسته متقاضی ید دارای مک دیپلم نظام جدید و یا همان دیپلم سه ساله ی نظام قدیم بعلاوه مک یک ساله پیش دانشگاهی شد بتواند ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی انجام دهد .

زمان ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی

زمان ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس اینکه همراه آزمون ورودی شد یا اینکه بدون آزمون ورودی شد متفاوت است . ابتدا به مقطع کاردانی می پردازیم . کاردانی پیوسته مخصوص متقاضیانی است که دارای مک دیپلم رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش می شند و زمان ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی برای این افراد نیمه دوم سال تقری از اوایل بهمن شروع می شود و اواسط بهمن ماه به طول می انجامد و تنها یک نوبت سال صورت می گیرد .

ثبت نام مقطع کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی تنها بر اساس بررسی سوابق تحصیلی حاصل می گردد . خصوص زمان ثبت نام برای کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی ید بگوییم که این مقطع بیشتر بدون آزمون دانشجو می پذیرد و دو مقطع از سال برای ثبت نام اطلاعیه داده می شود . زمان ثبت نام برای مقطع کاردانی نا پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی ورودی مهر و بهمن خواهد بود .

زمان ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی مقطع کارشناسی

زمان ثبت نام برای مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی به دو حالت تقسیم می شود . زمان ثبت نام برای کارشناسی کنکور دانشگاه آزاد اسلامی ورودی ( پیوسته و نا پیوسته ) ، و زمان ثبت نام برای کارشناسی بدون کنکور دانشگاه آزاد اسلامی ورودی ( پیوسته و نا پیوسته ) .

خصوص زمان بندی ثبت نام برای کارشناسی کنکور دانشگاه آزاد اسلامی ید اشاره کرد که نیم سال اول برگزار می شود و نکته ای که ید مورد آن متذکر شویم این می شد که این اتفاق تنها یک ر سال محقق می شود . اما برای کارشناسی فاقد آزمون ورودی قضیه متفاوت می شد . دانشگاه آزاد ، بدون کنکور سال دو مقطع برای کارشناسی پیوسته و نا پیوسته پذیرش می کند . برای ورودی مهر مهلت اسم نویسی از اواسط تیر ، و برای ورودی بهمن مهلت اسم نویسی از اواخر بهمن هر سال شروع می شود .

شرایط ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی بدون کنکور

شرایط ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی بدون کنکور را می توان دو دسته عمومی و اختصاصی خلاصه کرد . دسته عمومی شرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد اسلامی همانطور که از اسمش مشخص است مواردی را شامل می شود که برای تمام مقاطع و تمام ورودی ها یکسان می شد . زیر می توانید موارد عمومی از شرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد اسلامی را مشاهده کنید :

 • متقاضی ید حتما از ادیان مورد یید حکومت جمهوری اسلامی پیروی کند ( اسلام و یا دیگر ادیان مورد یید )
 • متقاضی ید هیچگونه شهرتی به فساد و یا بد نامی نداشته شد
 • متقاضی ید هم از لحاظ روحی هم از لحاظ فیزیکی شرایط متناسبی رشته منتخبش داشته شد
 • متقاضی نید دارای هیچگونه انحراف و یا مخالفتی ارزش و قوانین حکومت جمهوری اسلامی شد
 • متقاضی نید به حزب های مخالف رژیم جمهوری اسلامی کوچکترین وابستگی ، ارتط و همکاری داشته شد.

 

موارد اختصاصی شرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد اسلامی

موارد اختصاصی شرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد اسلامی برای هر مقطع تفاوت هایی دارند ، مخصوصا برای مقطع کارشناسی ارشد که بطور کلی متفاوت می شد و اینجا ما برای مقاطع کاردانی و کارشناسی موارد اختصاصی شرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد اسلامی را زگو می کنیم و برای دیگر مقاطع ادامه بحث به آن ها می پردازیم . زیر می توانید موارد اختصاصی شرایط ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی بدون کنکور را مشاهده کنید :

 • مک دیپلم ( برای کاردانی پیوسته و نا پیوسته )
 • مک دیپلم نظام جدید و یا پیش دانشگاهی برای دارندگان دیپلم نظام قدیم ( برای کارشناسی پیوسته )
 • مک کاردانی ( برای کارشناسی نا پیوسته )

البته جزئیات و توضیحات بیشتری خصوص موارد اختصاصی شرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد اسلامی برای بعضی از رشته های خاص وجود دارد که ادامه بحث به آن ها نیز می پردازیم .

مهلت ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی بدون کنکور

مهلت ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی بدون کنکور برای مقاطع کاردانی پیوسته و نا پیوسته و همچنین کارشناسی پیوسته و نا پیوسته مطالب پیشین شرح داده شد . اکنون مورد مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد اسلامی برای مقطع کارشناسی ارشد گفتگو می کنیم .

قبل از اینکه توضیحی رابطه مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد اسلامی برای دوره کارشناسی ارشد داده شود ید متذکر شد که دانشگاه آزاد بصورت رایج ( مانند مقاطع کاردانی و کارشناسی ) بدون آزمون مقطع فوق لیسانس دانشجو نمی گیرد و این اتفاق فقط برای دسته خاصی از دانشجویان امکان پذیر است که از آن ها عنوان استعداد خشان نام برده می شود . استعداد های خشان دانشجویان کارشناسی می شند ید پارامتر هایی را دارا شند ، که مبحث مربوط به خود مورد آن نیز توضیحات کاملی را اختیار شما قرار می دهیم .

مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد اسلامی برای ورود به دوره کارشناسی ارشد

بر اساس آنچه شرح داده شد تنها دانشجویانی که شرایط دانشجوی استعداد خشان را دارند می توانند بدون گذر از هیچ گونه آزمون و امتحانی وارد مقطع فوق لیسانس شوند . مهلت ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی به صورت بدون کنکور برای دانشجویان استعداد خشان فقط یکر پیش می آید و آن هم بلا فاضله بعداز فارق تحصیل شدن این دانشجویان دوره لیسانس می شد .

زمان خواست دادن ارشد بدون کنکور برای دانشجو های استعداد خشان راسی پذیرفته شدن فوق لیسانس دیگر دانشجویان که آزمون می دهند برای پذیرفته شدن یکی می شد . جا دارد که ز هم متذکر شویم که تنها یکر فرصت ارشد بدون کنکور برای دانشجویان استعداد خشان فراهم می گردد و آن هم سریعا بعدا از تمام دوره لیسانس . پس این مورد دانشجویان ید نهایت دقت خود را بکار گیرند که این فرصت طلایی را از دست ندهند .

ریخ ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی بدون کنکور

ریخ ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی بدون کنکور جز آن دسته از موارد می شد که داوطلن مطالعه دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد از آن بخوبی مطلع شوند . دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد برای مقاطع فوق دیپلم ( کاردانی ) ، لیسانس ( کارشناسی ) ، فوق لیسانس ( کارشناسی ارشد ) و دکتری متفاوت می شد و زمان های مشخصی از سال این دفترچه سایت های مربوطه دسترس داوطلن قرار می گیرد و آنان می توانند مطالعه آن می توانند جزئیات لازم مورد رشته های گوناگونی که ارائه گردیده ، شرایط هر کدام از رشته ها و ریخ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد اسلامی را بدست بیاورند و سپس تسلط بیشتر اقدام به ثبت نام نمایند . ریخ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد اسلامی هر ساله امکان دارد دستخوش تغییر جزئی شود که از قبل آن خصوص اطلاع رسانی می شود .

کلیت زه ریخ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد اسلامی معمولا ثابت و مشخص است

طبق تجاربی که از سال های گذشته کسب شده است ریخ ثبت نام معمولا دارای زه ای زمانی ثابتی می شد که از پیش داوطلن می توانند مطالعه سایت www.azmoon.org از آن خبر شوند . بطور کلی برای یک ثبت نام و انتخاب رشته ی هوشمند و تخصصی داوطلن ید مسائل فراوانی را همزمان هم نظر بگیرند و سپس بر اساس برآیند مجموع انتخاب رشته تصمیم گیری کنند . بعداز تصمیم گیری متقاضی ید از شرایط خاصی که برای پذیرش دانشگاه تعیین کرده خبر شد و بتواند آن ها را فراهم سازد و تمام این ها را ید مدت زمان اندکی که به عنوان مهلت ثبت نام اختیارش قرار داده شده است انجام دهد .

برای ساده کردن این امر دشوار و گاها پیچیده ، مشاوران مرکز رشد آویژه تمام وقت آماده هستند بواسطه مشاوره تحصیلی آنچه که نیاز دارید را اختیار شما قرار دهند .

ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

اینجا توضیحات خود را خصوص ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کامل می کنیم . قبلا هم گفتیم ، روال عادی پذیرش مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد دادن کنکور کارشناسی ارشد می شد . سال تنها یک مرحله زمانی دانشگاه آزاد بصورت اختصاصی آزمون ورودی کارشناسی ارشد برگذار می کند و از این طریق دانشجویان فوق لیسانس خود را رشته های مختلف انتخاب می کند .

مهلت ثبت نام این آزمون معمولا از اواسط آذر ماه شروع می شود و متقاضیان می توانند سایت سنجش ثبت نام کنند و این مهلت معمولا ۲ هفته به طول می انجامد . علاوه بر این از سال نود و شش به بعد متقاضیان کنکور ارشد می توانند همزمان کنکور دانشگاه های سراسری برای دانشگاه آزاد اقدام کنند و دیگر نیازی نیست هزینه ای مازاد بپردازند . این آزمون اوایل اردیبهشت صورت می گیرد .

شرایط ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ( بدون کنکور )

ثبت نام برای دوره فوق لیسانس بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی همانطور که ر ها و ر ها به آن اشاره شده است تنها از دو راه میسر می گردد . این قسمت ما به این دو راه می پردازیم و شرایط هر کدام را مورد بررسی قرار خواهیم داد . راه اول منحصر می شود به دانشجویان المپیادی دوره لیسانس .

همانطور که می دانیم المپیاد های علمی چه حیطه کشوری و یا جهانی از سطح بسیار لایی برخوردار می شند و کسانی که این آزمون های علمی موفق می شوند مطمئنا از سطح علم و سواد لایی برخوردار هستند . از این رو طبق آنچه که وزارت علوم تعیین کرده است دانشجویانی که این المپیاد های علمی بتوانند رتبه های اول پانزدهم را به خود اختصاص دهند مجاز هستند هر دانشگاهی که بخواهند بدون کنکور وارد مقطع ارشد بشوند و دانشگاه آزاد نیز جز آن دسته از دانشگاه ها است .

راه دوم ورود بدون آزمون به دوره ارشد ( استعداد های خشان )

خصوص ثبت نام برای مقطع فوق لیسانس دانشگاه آزاد اسلامی از طریق استعداد های خشان توضیحات ابتدایی اوایل همین مطلب داده شد . از همین رو مستقیما می پردازیم به شرایطی که یک دانشجوی استعداد خشان دانشگاه آزاد ید آن ها را دارا شد :

 • دوره لیسانس را ید دانشجوی دانشگاه آزاد شد .
 • معدلی که از گذراندن سه چهارم وس کارشناسی ( حتما ید این تعداد س را ۶ ترم گذرانده شد ) ید برای رشته های زیر شاخه علوم انسانی ۱۷ و دیگر رشته ها ۱۶ شد .
 • ۸ ترم بیشترین مدتی است که شخص ید بتواند طی آن از دوره دوره لیسانس فارق شود .
 • دانشجو بدون هیچ وقفه ای ید بعداز لیسانس خواست پذیرفته شدن را مقطع ارشد بدهد وگرنه صورت وجود وقفه پذیرفته نخواهد شد .
 • شخص حتما ید گرایش های زیر شاخه رشته کارشناسی اش ادامه تحصیل دهد .

امکان تغییر رشته دانشگاه آزاد

اینکه امکان تغییر دادن رشته ثبت نام مقطع لا تر دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد یا نه ید گفت که خوشبخنه برای مقطع های کاردانی و کارشناسی بدون کنکور این کار شدنی است اما برای ارشد این کار فقط از طریق دادن کنکور مربوط به رشته ای که قصد ادامه تحصیل آن را داریم شدنی است . چند سالی می شود که دانشگاه آزاد شرط معدل را بطور کلی از شروط پذیرش مقطع های کاردانی و کارشناسی برداشته است و همین امر موجب گردیده است متقاضیان فارغ از رشته مقطع قبلی خود برای انتخاب رشته مقطع بعدی ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی دسشن ز شد و حق انتخاب داشته شند .

به عنوان مثال شخصی دیپلم علوم انسانی گذشته نمی توانست رشته های زیر شاخه فنی را انتخاب کند ولی الان شدنی است ، یا اینکه رشته روانشناسی برای کارشناسی پیوسته دیگر محدود به دارندگان دیپلم انسانی نمی شود .

توضیحات تکمیلی خصوص تغییر رشته دانشگاه آزاد

بله همانطور که گفتیم برای ثبت نام مقطع کارشناسی نا پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی نیز ، صرف نظر از رشته مقطع کاردانی شخص و بدون اینکه معدل کاردانی فرد را نظر بگیرند ، او می تواند رشته ای متفاوت از آنچه دوره فوق دیپلم خوانده است انتخاب کند و ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی را انجام دهد . اما برای مقطع فوق لیسانس داسن کاملا متفاوت می شد . از آنجایی که لازمه ورود به دوره ارشد کنکور است ، داوطلب اگر می خواهد تغییر رشته دهد ید حتما تمامی س هایی که مربوط به دوره لیسانس رشته مورد نظرش است را مطالعه کند و سپس آزمون کارشناسی ارشد شرکت کند و صورت کسب رتبه خور رشته منتخبش می تواند دوره ارشد آن را ادامه دهد ، حتی اگر این رشته جزء گروه اصلی رشته ای که قبلا لیسانس خوانده است نشد .

 


بیشتر بخوانید: مشاوره تحصیلی


رشته های دوره کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد ( بدون آزمون ورودی )

برای ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی رشته های پر داوطلب دوره کاردانی پیوسته را ادامه لیست کرده ایم :

 • امور اداری
 • تربیت بدنی
 • امور عمومی ساختمان
 • طراحی صنعتی
 • صنایع شیمیایی
 • مدیریت خانواده
 • تربیت بدنی
 • الکترونیک ( رادیو تلویزیون ، عمومی )
 • مربی کودک ، حسابداری
 • استخراج معدن
 • ساخت و تولید ( ماشین افزار ، قالبسازی )
 • سفال و سرامیک
 • مکانیک خوو
 • صنایع نساجی
 • امور دامی ( پرورش دام ، پرورش طیور )
 • گرافیک
 • صنایع فلزی ( جوشکاری ، صنایع فلزی )
 • ملورژی ، هنرهای تجسمی ( نقاشی )
 • صنایع کاغذ و چوب
 • فیلمسازی ( کمک کارگردانی )
 • مکانیک ( ماشین آلات کشاورزی )
 • کامپیوتر ( نرم افزار )
 • طراحی و دوخت
 • تأسیسات ( تهویه مطبوع ، تبرید )
 • امور غی و زراعی .
مهمترین رشته های کاردانی نا پیوسته

این قسمت قصد داریم به برخی از رشته های گروه های ریاضی ، تجربی و انسانی که جز رشته های کاردانی نا پیوسته دانشگاه آزاد می شند اشاره کنیم . برای رشته علوم تجربی رشته هایی همچون تکنولوژی تولید گیاهی ، تکنولوژی تولید دامی و تکنولوژی مواد غذایی تعدادی از رشته های مهم و پر مخاطب می شند . همچنین می توان به رشته های کاردان فنی عمران ، کاردان فنی برق ، کاردان فنی مکانیک و کاردان فنی مخابرات به عنوان رشته های مهم زیر گروه ریاضی اشاره کرد . آموزش زن ، ادبیات فارسی ، مدیریت ها ( زرگانی ) و کاردانی های عربی و دینی جز رشته های مهم و زیر گروه علوم انسانی به حساب می آیند . خصوص آگاهای ار رشته ها ، مطالعه دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد می تواند کمک شایانی به داوطلن بکند .

رشته های دانشگاه آزاد ( کارشناسی ناپیوسته ، بدون آزمون )

قبل از اینکه به ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی فکر کنید بهتر است به این موضوع فکر کنید که چه رشته ای را می خواهید بخوانید و بعد خصوص ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی اقدامات لازم را انجام دهید . این قسمت شما می توانید تعدادی از رشته های معروف شاخه های مختلف آشنا شوید . مهندسی ساخت و تولید ( مکانیک ) ، مهندسی الکترونیک ، مهندسی نرم افزار ، مهندسی عمران ، مهندسی صنایع شیمیایی ، مهندسی ملوژی ، کارشناسی مدیریت زرگانی ، کارشناسی حسابداری و … تنها تعدادی از رشته های کارشناسی نا پیوسته می شند که زمان ثبت نام برای دانشگاه آزاد اسلامی نیاز است داوطلن از آن ها اگاهی داشته شند .

رشته های دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

از آنجایی که دانشگاه آزاد دارای تعداد زیادی واحد آموزش است و قبل از پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد از متقاضیان این دوره آزمون می گیرد ، می توان گفت که تمام رشته های مورد نظر شما داوطلن را پوشش می دهد تنها نیاز است قبل از ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی وقت بگذلرید و دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد را دقت بررسی کنید . اگر سوال های ذهن خود را مطالبی که برای شما شرح دادیم پیدا نکردید منتظر نمانید ، کارشناسان مرکز مشاوره آویژه می توانند سوالات ذهن شما را به بهترین نحو ممکن جواب دهند و ارائه مشاوره تحصیلی بخوبی خصوص تمام مجهولات ذهنی شما و نکاتی که برای شما واضح نیستند شفاف سازی لازم را به عمل بیاورند .

 

زمان ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .

زمان ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

 

 

    

 

منبع:لینک منبع
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.