شرایط کارشناسی ارشد بدون کنکور

۳۵ بازديد
 
5 / 5 ( 1 vote )

شرایط کارشناسی ارشد بدون کنکور بعضی از دانشگاه ها وجود دارد البته تمامی دانشگاه های کشور مقطع کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشجو نمیپذیرند . علاقه داوطلن به ادامه تحصیل مقاطع کارشناسی ارشد بدون کنکور عث افزایش تقاضا برای ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکورشده است . دانشگاه های مختلفی کشور مثل سراسری ، آزاد ، پیام نور، علمی کاربردی  و … اقدام به پذیرش دانشجو مقطع کارشناسی ارشد به صورت بدون کنکور مینمایند .

شرایط پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور زیر نظر وزارت علوم  ، تحقیقات و فناوری است  و دانشگاه ها توسط آیین نامه های ذکرشده اقدام به پذیرش دانشجو میکنند ، این آیین نامه ها  شرایط پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور بطور برای دانشگاه های مختلف کشور آمده است . شرایط پذیرش بدون کنکور کارشناسی ارشد برای دانشگاه های سراسری براساس معدل و رشته ی مرتبط کارشناسی است و دانشجو همان دانشگاهی که فارغ التحصیل شده است میتواند ادامه تحصیل دهد .

 نکاتی مورد کارشناسی ارشد بدون کنکور

شرایط پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور برای  پذیرش داوطلن استعداد خشان بدین صورت است که نیازی به ثبت نام و شرکت آزمون کارشناسی ارشد نیست داوطلن ید بین دانشجویان هم ورودی خود معدل لاتر یا رتبه لاتر داشته شند البته  دارای یه شرایط و ضوابطی است که دانشجو ید همان دانشگاه ادامه تحصیل دهد و همچنین همان رشته ای که مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شده ادامه دهد . خصوص شرایط پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه سراسری میتوان گفت که فقط ده صد ظرفیت به دانشجویان رشته های مختلف دوره کارشناسی ارشد اختصاص داده شده است .  شرایط کارشناسی ارشد بدون کنکور دفترچه ثبت نام این دانشگاه ذکر شده است و تهیه دفترچه ثبت نام اندکی پیش از ثبت نام میتوانید به سوالات خود دست یابید .

شرایط کارشناسی ارشد بدون کنکور پیام نور

شرایط کارشناسی ارشد بدون کنکور پیام نور برای داوطلن بدین صورت است که دانش آموختگان ید آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور شرکت کنند و نحوه جذب دانشجو داشتن نمره حد نصاب این آزمون است . واقع سوال هایی که این آزمون قید میشود مربوط به وس ترم اول کارشناسی ارشد میشد . یکی دیگر از شرایط پذیرش بدون کنکور کارشناسی ارشد پیام نور  این دوره داشتن معدل  چهارده آزمون وهمچنین نمره دوازده هر س است .  خصوص شرایط کارشناسی ارشد پیام نور بدون کنکور داشتن مک کارشناسی است که زیر نظر وزارت علوم وتحقیقات میشد . شرایط پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور پیام نور برای  پذیرش داوطلن مقطع کارشناسی ارشد گذراندن آزمون ورودی که اسفند ماه برگزار میشود است و نیج آن اردیبهشت ماه اعلام میگردد . زمان مقرر شده برای شرکت این آزمون سایت سازمان سنجش اعلام میگردد .

 

شرایط کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه سراسری

شرایط کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه سراسری برای داوطلنی که جز استعدادهای خشان هستند امکان پذیراست  و میتوانند  بدون آزمون  وارد مقطع لاتر شوند و ادامه تحصیل دهند . دانشگاه های دولتی میتوانند حداکثر ده صد دانشجویان هر ورودی را بدون کنکور بپذیرند . همانطور که گذشته گفتیم علاقه داوطلن  به ادامه تحصیل  مقطع کارشناسی ارشد بدون کنکور عث افزایش تقاضا برای ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکورشده است. ولی دانشگاه دولتی مانند سایر دانشگاه ها دارای ضوابطی است ، یکی از شرایط پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه دولتی بدین صورت میشد که دانشجو ید ۱۱۰ واحد سی را بعد از ۶ ترم  گذرانده شد. واقع ید جز دانشجویان برتر هم ورودی  و هم رشته خود شد و پذیرش دانشجو همان دانشگاه و همان رشته امکان پذیراست . یکی از شرایط پذیرش بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی این است که پذیرش فقط یکر صورت میگیرد .

شرایط کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد

شرایط پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد مانند سایر دانشگاه ها آیین نامه های مخصوص خود را دارد . دانشگاه آزاد یکی از محبوبترین دانشگاه  بین دانشگاه های کشور است و چند سال اخیر اقدام به جذب دانشجو مقطع کاردانی  و کارشناسی بدون کنکور کرده است. ولی مورد شرایط پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد ید توجه کنید که دانشگاه آزاد برای پذیرش دانشجو مقطع کارشناسی ارشد آزمون ورودی برگزار میکند ، اما این دانشگاه مانند دانشگاه دولتی برای ثبت نام بدون کنکور مقطع کارشناسی ارشد برای دانشجویان استعداد خشان امکان پذیراست .  یکی از شرایط کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد برای داوطلن استعداد خشان داشتن معدل ۱۷ برای رشته های علوم انسانی و البته معدل ۱۶ برای سایر رشته های دیگر است . یکی دیگر از ضوابط این است که پذیرش داوطلب فقط یکر همان سال فارغ التحصیلی صورت میگیرد .

دفترچه  ثبت نام آزمون  دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد آزمون ورودی پذیرش دانشجو مقطع کارشناسی ارشد همزمان آزمون سراسری انجام میشود و برای شرکت آزمون ورودی کارشناسی ارشد سراسری ید به سامانه سنجش مراجعه کرده و ثبت نام کنید به دلیل ادغام شدن آزمون کارشناسی ارشد و کارشناسی سراسری و آزاد ، دانشگاه آزاد آزمون ورودی نمیگیرد و برای هر دو دانشگاه یک دفترچه ثبت نام صا میشود ولی برای انتخاب رشته برای دانشگاه آزاد و دولتی دو دفترچه انتخاب رشته متفاوت منتشر میشود . ثبت نام دانشگاه آزاد از ۱۶ آذر ماه  و ۲۵ آذر ماه صورت میگیرد ، داوطلنی که موفق به ثبت نام زمان قید شده نشده شند و از آن ز مانده اند میتوانند از ریخ ۲۸ بهمن ماه لغایت ۱ اسفند ماه اقدام به ثبت نام برای تحصیل دانشگاه نمایند .

شرایط پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

شرایط پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات   دفترچه ثبت نام مقرر نشده است . دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات مقطع کارشناسی ارشد دانشجو نمیپذیرد و حتی این شرایط شامل حال دانشجویان استعداد خشان هم نمیشود . دانشگاه آزاد علوم وتحقیقات یکی از دانشگاه ها آزاد است . دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات همه ساله اقدام به جذب دانشجو مقطع کاردانی و کارشناسی ( کارشناسی پیوسته وکارشناسی ناپیوسته ) به صورت بدون آزمون میکند . اگر امکان ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات وجود داشته شد. شرایط پذیرش کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزادعلوم وتحقیقات دفترچه ثبت نام آورده میشود .

 

دانشگاه بدون کنکور

دانشگاه بدون کنکور برای تمامی داوطلن امکان  ادامه تحصیل را مهیا کرده است و تمامی مقاطع کاردانی و کارشناسی  و کارشناسی ارشد و دکتری تمامی رشته ها دانشجو میپذیرد و بیش از ۸۵ صد ظرفیت دانشگاه های کشور را دانشجویان بدون کنکور تشکیل میدهند و بسیاری از رشته های دولتی را نیز شامل میشوند . ثبت نام کاردانی به کارشناسی بدون کنکور هر ساله به صورت همزمان نیمه اول اردیبهشت صورت میگیرد . ثبت نام کارشناسی بدون کنکور به صورت کارشناسی ناپیوسته و پیوسته است . داوطلن ید برای ثبت نام دانشگاه های بدون کنکور از شرایط ثبت نام و زمان و نحوه ثبت نام و رشته های  بدون کنکور دانشگاه های سراسری و آزاد وعلمی کاربردی و پیام نور مطلع شند .

روش هایی  که شما عزیزان میتوانید اطلاعات کافی مورد دانشگاه های بدون کنکور بدست آورید

دانشگاه بدون کنکور هدف افزایش سطح مهارت نیروی انسانی و زار کار و کمک به رونق چرخه اقتصاد وصنعت و فرهنگ به وجود آمده است . این دانشگاه ها نیز دارای رشته های متفاوت واساتید برجسته میشند وهرساله دانشجویان زیادی مقاطع کاردانی وکارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته جذب میکنند . این دانشگاه ها زیرنظر وزارت علوم هستند و کاملا مک آن ها معتبر ، بین المللی و قابل استفاده سایر سازمانها و حتی کشور ها میشد . شما عزیزان میتوانید برای اطلاع کامل از هر نوع مشاوره تحصیلی  مرکزمشاوره آویژه تماس حاصل کنید وجهت اطلاع از شرایط ثبت نام وزمان ثبت نام هر دانشگاه بدون کنکور کارآزموده ما این مرکز مشاوره کمک بگیرید و به پاسخ بسیاری از سوالات خود این موضوعات دست بیابید .

 

شرایط کارشناسی ارشد بدون کنکور

شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .

شرایط کارشناسی ارشد بدون کنکور

 

 

    

 

منبع:لینک منبع
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.