شرایط استخدام افراد دارای معافیت پزشکی

۳۵ بازديد
 
5 / 5 ( 1 vote )

استخدام افراد دارای معافیت پزشکی ارگان های غیر دولتی و دولتی به چه صورت خواهد بود ؟ آیا این سازمان ها و ارگان ها استخدام افراد دارای معافیت پزشکی صورت می گیرد یا خیر ؟ این مهم ترین سوالی است که بسیاری از مشمولین متقاضی معافیت پزشکی به آن فکر می کنند . آیا شما نیز به این مسئله به حال فکر کرده اید که استخدام افراد دارای معافیت پزشکی چگونه خواهد بود ؟ اینکه از طرفی دوس دارند از انواع معافیت ها استفاده کنند . اما از طرف دیگر استخدام افراد دارای معافیت پزشکی  سازمان های مختلف فکر و ذهنشان را به خود گیر کرده است .

شرایط استخدام افراد دارای معافیت پزشکی

همانطور که می بینید این روزها زار گرم مشاوره معافیت خدمت سرزی بسیار داغ است . این به این دلیل است که صد زیادی از مشمولین تقاضا دارند پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی بتوانند از معافیت استفاده کرده و به خدمت سرزی نروند . اما به نظر شما این کار برای همه امکان پذیر است ؟ آیا تمام مشمولین می توانند از رفتن به سرزی منصرف شوند و به معافیت سرزی فکر کنند ؟ ید جواب بگوییم خیر . معافیت سرزی شامل حال همه ی مشمولین نمی شود مگر آنگه آن مشمول بر اساس شرایط و ضوابط بتواند از معافیت های مختلف استفاده کند .

قبل از توضیح کامل استخدام افراد دارای معافیت پزشکی ید راجع به معافیت ها صجبت کنیم . ادامه به آن ها اشاره کرده ایم . برای کسب اطلاعات و گرفتن راهنمایی زمینه مشاوره نظام وظیفه ، مشمولین می توانند مرکز مشاوره آویژه تماس بگیرند . این مرکز مشاوره یکی از معتبرترین و بهترین مشاوره نظام وظیفه ایران می شد که مشمولین را زمینه های مختلف معافیت و سایر مسائل نظام وظیفه کمک می کند .

شرایط استخدام افراد دارای معافیت پزشکی

شرایط استخدام افراد دارای معافیت پزشکی  سایر کمی متفاوت خواهد بود . به طوز مثال شرایط استخدام افرادی دارای معافیت پزشکی که دچار کم بینایی هستند . برای مشاغلی که ید کامپیوتر سرو کار داشته شند مجاز نخواهد بود . بنابراین شرایط استخدام افرادی دارای معافیت پزشکی بر اساس نوع بیماری که آن معافیت گرفته اند مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

بر اساس گفته های رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور جناب آقای جمشید انصاری ، هیچ مانعی برای استخدام افراد دارای معافیت پزشکی دستگاه ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی وجود ندارد . اما بخش خصوصی این ره سخت گیری هایی انجام می دهد که دولت ید نظارت بیشاری بر آن داشته شد .  بنابراین شرایط استخدام افرادی دارای معافیت پزشکی  سازمان ها و ادارات بلامانع می شد .

 

استخدام افرادی دارای معافیت پزشکی ارگان های دولتی

استخدام افرادی دارای معافیت پزشکی ارگان های دولتی می تواند امکان پذیر شد . اما ید بررسی کرد مشکل و بیماری افراد شناسایی شود . همانطور که می دانید برای استخدام افرادی دارای معافیت پزشکی ارگان های دولتی برای هر سمت و منصبی شرایط عمومی و اختصاصی نظر گرفته می شود . وافع افراد ید بر اساس شرایط عمومی و اختصاصی خود شغلی را برگزینند .

پس مشمولین دیگر نید نگران شند . زیرا استخدام افرادی دارای معافیت پزشکی ارگان های دولتی غیر ممکن نخواهد بود . اما نوع بیماری و نقص عضو مورد بررسی قرار خواهد گرفت . اما استخدام مشمولین معافیت پزشکی ارگان های دولتی و هم چنین غیر دولتی ریسک همراه است . پس کسانی که قصد دارند ارگان ها و سازمان ها استخدام شوند نظر داشته شند این سازمان ها حساسیت هایی روی برخی انواع معافیت های پزشکی خواهند داشت .

استخدام افرادی دارای معافیت پزشکی نیروی انتظامی

استخدام افرادی دارای معافیت پزشکی نیروی انتظامی یکی دیگر از بحث های مهم این مقاله است . همانطور که می دانید افرادی که از معافیت پزشکی برخوردار شده و کارت معافیت خود را می گیرند دارای سلامت جسمی و روانی کامل نیستند . یعنی از سلامت کامل بهره مند نخواهند بود .نیروی انتظامی نیز هرساله برای استخدام افراد شرایط عمومی و اختصاصی را نظر گرفته که افراد ید بر اساس آن پذیرش شوند . از آن جایی که سازمان نیروی انتظامی یکی از مشاغل حساس می شد و افراد ید این سازمان ۳۰ سال خدمت کنند .

استخدام افرادی دارای معافیت پزشکی نیروی انتظامی کمی جای بحث خواهد داشت . زیرا این مشاغل سلامت گامل جسمی و روحی بسیار مهم است . پس احتمال استخدام مشمولان معافیت پزشکی نیروی انتظامی به قی پایین خواهد بود . مگر آنکه مشکل فرد حاد نشد . یا مشکل مشمول متناسب شغلی شد که مشمول برای آن اقدام کرده است .

بنابراین کسانی که قصد دارند از معافیت پزشکی استفاده کنند ید نظر داشته شند استخدام آن ها برخی مواقع و برخی سازمان ها مشکل روبرو خواهد شد . زیرا برخی مشاغل نیازمند توانایی و سلامت کامل می شد . که افراد داشتن معافیت پزشکی از این سلامتی کامل بهره مند نخواهند بود .

استخدام افرادی دارای معافیت پزشکی سپاه

استخدام افرادی دارای معافیت پزشکی سپاه نیز می تواند بلامانع شد . به شرطی که مشکل و بیماری مشمول آسیب و صدمه ای به نوع فعالیتش سازمان مربوطه وارد نکند . واقع همانطور که می دانید طبق قانون استخدام افراد داشتن معافیت پزشکی بلامانع است . مگر موارد خاصی که مشاغل نیازمند سلامت کامل جسمی و روخی شند . اما سال های جاری دیده شده است که شرکت ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی هنگام ج آگهی استخدامی کید دارند که افراد کارت پایان خدمت داشته شند .

اگر چه حق هر انسانی است که از موقعیت های شغلی بهره مند شود . اما ید پذیرفت که برخس مشاغل نیازمند توانایی های جسمی است که اگر فردی به طور مثال دچار نقص عضو شد نمی تواند از پس آن کار بر بیاید . یا اینکه وظایفش را به ستی انجام دهد . به همین دلیل استخدام افرادی دارای معافیت پزشکی سپاه بعد از انجام مصاحبه ی عملی صورت خواهد گرفت . زیرا مصاحبه ی عملی مشمولین مورد سنجش قرار خواهند گرفت مشخص شود توانمندی های لازم برای سمت مورد نظر را دارا هستند یا خیر .

 

انواع معافیت ها

آیا استخدام مشمولین معافیت پزشکی امکان پذیر خواهد بود یا خیر ؟ به همین دلیل بسیاری از مشمولین از گرفتن معافیت پزشکی صرف نظر می کنند . حتی کسانی نیز هستند که شرایط معافیت پزشکی را دارند اما به دلیل ترس از استخدام نشدن سازمان ها و نهادهای دولتی حاضرند ۲۱ ماه دوره ی خدمت ضرورت را بگذرانند . اما برای گرفتن معافیت پزشکی اقدام نکند.انواع معافیت هایی را که مشمولین می توانند از آن ها استفاده کرده و از رفتن به خدمت راحت شوند ادامه ی مقاله آورده ایم . آن ها را مرور خواهیم کرد .

 • معافیت کفالت سرزی پ
 • معافیت پزشکی سرزی
 • معافیت کفالت سرزی ما
 • معافیت تجصیلی سرزی
 • معافیت ایثارگری سرزی
 • معافیت مددجویی سرزی
 • معافیت کفالت سرزی خواهر و برا
 • معافیت کفالت سرزی تک فرزندی

این معافیت هایی است که مشمولین قاند از آن ها بهره ببرند . اما تنها معافیتی که ممکن است مشمولین پس از گرفتن آن مسائل استخدامی و سایر مسائل دچار مشکل شوند معافیت پزشکی است . زیرا بر اساس ماده ۳۹ قانون معافیت پزشکی سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا مشمولین از نظر سلامتی چهار گروه زیر قرار می گیرند . این چهار گروه آشنا خواهیم شد .


بیشتر بخوانید: لغو کارت معافیت پزشکی


ماده ۳۹ قانون معافیت پزشکی خدمت سرزی :

 1. مشمولینی که از سلامت کامل برخوردارند . این افراد می توانند به طور کامل دوران خدمت خود را بگذرانند و سپس کارت پایان خدمت خود را بگیرند .
 2. مشمولین که دچار نقص عضو و بیماری هستند . این افراد قا نخواهند بود ۲۱ ماه دوره ضرورت را بگذرانند و بنابراین به این افراد کارت معافیت پزشکی تعلق می گیرد .
 3. مشمولبنی که عدم رشد داشته یا مشکلات و بیماری های مجدود دارند . یا  اینکه معرض جراحی قرار می گیرند می توانند از معافیت های موقت استفاده کرده و مدتی بدون غیبت به خدمت سرزی نروند .
 4. مشمولین گروه چهارم کسانی هستند که مانند گروه دوم دچار بیماری و نقص عضو بوده ، اما شدت بیماری آن ها زیاد نیست . به همین دلیل این افراد می توانند تنها از خدمات رزمی معاف شوند . اما ید کل زمان خدمت را به سرزی رفته و تنها اجازه نخواهند داشت کارهای سنگین انجام دهند .
 

شرایط استخدام افراد دارای معافیت پزشکی

شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .

شرایط استخدام افراد دارای معافیت پزشکی

 

 

    

 

منبع:لینک منبع
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.