شرایط معافیت پزشکی خدمت سربازی

۲۴ بازديد
 
5 / 5 ( 1 vote )

شرایط معافیت پزشکی برای آن دسته از مشمولینی که دارای بیماری های خاص یا نقص عضو هستند مورد استفاده قرار می گیرد . اینجا سوال های زیادی به ذهن مشمولین خواهد رسید که چه کسانی می توانند از شرایط معافیت پزشکی استفاده کرده و معافیت دائم خود را بگیرند ؟ آیا داشتن شرایط معافیت پزشکی همه مشمولین معاف دائم می شوند یا ممکن است مشمولین معاف از خدمات رزمی شوند ؟  اقدامات اولیه مشمولین برای معافیت پزشکی چیست ؟ گرفتن معافیت پزشکی سرزی برای بیماران و افرادی که نقص عضو دارند چگونه است ؟

مدت زمان معافیت پزشکی سرزی و مدارک مورد نیاز معافیت پزشکی خدمت سرزی چیست ؟ آ افرادی که شرایط معافیت پزشکی از این نوع معافیت استفاده می کنند می توانند مدارک معافیت خدمت خود ارگان های دولتی استخدام شوند ؟ آیا ارائه مدارک پزشکی کامل برای گرفتن معافیت سرزی الزامی است ؟ مرکز مشاوره نظام وظیفه  این جا تلاش کرده است اطلاعات جامع و کاملی را مورد شرایط معافیت پزشکی ، مشاوره معافیت و مشاوره معافیت پزشکی  اختیار مشمولین عزیز قرار دهد .

سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا قوانین زیادی را برای مشمولینی که شروط معافیت پزشکی را دارا هستند وضع کرده است . ما مرکز مشاوره معافیت پزشکی قصد داریم این قوانین را جزییات کامل به خوانندگان عزیز ارائه دهیم .

شرایط معافیت پزشکی سرزی

شرایط معافیت پزشکی سرزی برای مشمولین به صورت های مختلفی خواهد بود . یعنی هر فرد داشتن شرایط معافیت پزشکی سرزی می تواند از خدمت دوره ضرورت معاف شود .  ما ادامه لیستی از انواع بیماری ها اختیار مشمولین قرار خواهیم داد . سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا بر اساس این لیست بیماری ها و شرایط معافیت پزشکی سرزی مشمولین را مورد معاینه قرار داده و رای شورای پزشکی کمیسیون پزشکی همین سازمان رای نهایی صا شده و به مشمولین کارت معافیت از خدمت خواهد داد . برای استفاده از این شرایط معافیت پزشکی سرزی مشمولین ید مراحلی را طی کنند که ادامه به آن ها اشاره می کنیم .

شرایط معافیت پزشکی خدمت سرزی

 

شرایط معافیت پزشکی خدمت سرزی و شرایط احراز انواع بیماری های مشمولین سه مرحله صورت می گیرد . که ما این جا این مراحل را به ترتیب برای افزایش اطلاعات مشمولین اختیارشان خواهیم گذاشت .

 • مرحله اول : مرحله ای است که بیماری مشمولین توسط پزشک اولیه آن یید می شود .
 • مرجله دوم : این مرحله بیماری فرد مورد یید شورای پزشکی بیمارسن قرار می گیرد .
 • مرحله سوم : مرحله ای است که مدارک مانی مشمولین شورای پزشکی نظام وظیفه مورد بررسی قرار می گیرد و رای نهایی این کمیسیون صا خواهد شد .

 

شرایط معافیت پزشکی چشم

شرایط معافیت پزشکی چشم افراد مختلف متفاوت خواهد بود . واقع سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا قوانین زیادی ارتط شرایط معافیت پزشکی چشم اختیار مشمولین قرار داده است .  ما این جا به برخی از این قوانین و شرایط اشاره خواهیم کرد . هم چنین مشمولین می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر زمینه شرایط معافیت پزشکی چشم می توانند مرکز مشاوره نظام وظیفه تماس بگیرند .

مشکل هیپرمتروپی سیکلویلژی کامل : این بیماری اگر بیش از ۶ دیوپتر برای یک چشم شد مشمولین معافیت دائم خواهند گرفت . اما ید توجه داشته شید که برای مشمولینی که دارای مک کارشناسی و مدارک لاتر هستند این مقدار ید ۸ دیوپتر شد معاف دائم شوند .

هیپرمتروپی اگر از ۳ ۶ دیوپتر برای هریک از چشم ها شد معاف از خدمات رزمی را پی خواهد داشت . اما این مقدار برای افراد مک کارشناسی و لاتر، برای گرفتن معافیت از خدمات رزمی ید ۳ ۸ دیوپتر برای یک چشم شد .

مشمولین می توانند برای اطلاع از دیگر شرایط معافیت پزشکی چشم مرکز مشاوره معافیت پزشکی تماس شند . مشاورین ما اطلاعات کاملی زمینه شرایط و ضوابط معافیت پزشکی اختیار مشمولین خواهند گذاشت .

آیین نامه و شرایط معافیت پزشکی

آیین نامه و شرایط معافیت پزشکی همانطور که لا به برخی از آن ها اشاره کردیم بسیار گسترده است . ما ادامه لیستی از بیماری هایی که مشمولین می توانند از طریق آن ها معافیت پزشکی خود را بگیرند برای خوانندگان عزیز ارائه خواهیم کرد .

لیست بیماری ها بر اساس آیین نامه ها و شرایط معافیت پزشکی خدمت سرزی سازمان نظام وظیفه :

 • بیماری های عفونی
 • بیماری های غدد مترشحه
 • بیماری های خون و آنکولوژی
 • بیماری های دستگاه ااری تناسلی
 • بیماری های پوستی
 • بیماری های دستگاه گوارش
 • بیماری های گوش ، حلق ، بینی
 • بیماری های قلب و عروق
 • بیماری های روماتولوژی و فت همبند
 • بیماری های عفونی
 • بیماری های اعصاب و روان
 • بیماری های جراحی مغز و اعصاب
 • بیماری های ریه و قفسه صی
 • بیماری های استخوان و اسکلت
 • بیماری های داخلی مغز و اعصاب
 • بیماری های فک و دهان و دندان
 • بیماری های چشمی
 
قوانین نظام وظیفه

برای بدست آوردن این قوانین و شرایط مشمولین می توانند مرکز مشاوره معافیت پزشکی ارتط شند . همانطور که گفته شد معافیت پزشکی یکی از این نوع معافیت هاست که بسیاری مشمولین از همین طریق اقدام کرده و معاف نیز خواهند شد . بنابراین اگر بخواهیم معافیت سرزی یا همان معافیت پزشکی خدمت سرزی را توضیح دهیم ید بگوییم این نوع معافیت یکی از گسترده ترین نوع معافیت سرزی است که بسیاری از مشمولین از شرایط معافیت پزشکی استفاده کرده و معافیت سرزی خود را می گیرند .

بر اساس ماده ۳۹ قوانین معافیت پزشکی سازمان نظام وظیفه ناجا مشمولین از نظر جسمی و روحی برای گذراندن دوره ی خدمت ضرورت خود به ۴ گروه تقسیم بندی می شوند :

 • گروه اول مشمولینی هستند که از سلامت کامل جسمی و روحی برخوردار بوده و می توانند خدمت دوره ی ضرورت خود را به طور کامل بگذرانند .
 • گروه دوم افرادی هستند که که دچار نقص عضو و بیماری هستند . اما این افراد قاند فقط امور غیر رزمی را انجام دهند .
 • گروه سوم به مشمولینی تعلق می گیرد که به علت بیماری یا عدم رشد به طور موقت از رفتن به خدمت دوره ی ضرورت خود معاف می شوند .یعنی مشکل آن ها موقتی است .
 • گروه چهارم مشمولینی هستند که به دلبل بیماری و نقص عضو قا نخواهند بود دوره ی خدمت ضرورت خود را بگذرانند .

افراد بر اساس قوانین پزشکی برای انجام دوره ی ضرورت خود یکی از این چهار دسته قرار می گیرند .  هم چنین مشمولین ید نظر داشته شند که نحوه ی طبقه بندی آن ها و شیوه ی معاینه یشان بر اساس مقاطع تحصیلی آن ها صورت می گیرد .

 

مراجل معافیت پزشکی

مراحل اقدام برای گرفتن معافیت پزشکی سرزی :

 • مرحله اول فرد ید  مدارک مورد نیاز خود را تکمیل کند .
 • مرحله بعد مشمولین ید برای معاینات و اطمینان از بیماری خود به بیمارسن مراجعه کنند .
 • مرجله سوم ، مرحله ای است که مشمولین داشتن شرایط معافیت های پزشکی ید خواست معافیت پزشکی حود را از طریق دفاتر الکترونیک انتظامی یا همان پلیس +۱۰ ثبت کنند .
 • این مرجله بعد از ثبت خواست ، مشمولین ید برگه معرفی نامه از نظام وظیفه یافت کرده و برای معاینات تخصصی اولیه به بیمارسن هایی که زیر نظر سازمان نظام وظیفه عمومی است مراجعه کنند .
 • مرحله پنجم مشمولین توسط پزشکان معتمد سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا و سد نیروهای مسلح مورد معاینه قرار می گیرد .
 • مرحله بعد جلسه شورای پزشکی یا ههمان کمیسیون پزشکی برای یید بیماری مشمولین تشکیل می شود .
 • مرحله آخر رای صا شده توسط شورای پزشکی نیروهای مسلح به مشمول ابلاغ می شود . اگر رای صاه بر معافیت دائم مشمول شد که مشمولین معافیت دائم خود را خواهند گرفت . اما موارد دیگر ممکن است مشمول فقط معاف از خدمات رزمی بشود . که این مشمولین فقط از انجام خدمات رزمی طول دوره خدمت صرورت خود معاف خواهند شد و کارهای سبک تر یا کارهای دفتری را انجام خواهند داد .

 

 

شرایط معافیت پزشکی خدمت سرزی

شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .

شرایط معافیت پزشکی خدمت سرزی

 

 

    

 

منبع:لینک منبع
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.