چه کسانی مشمولین خدمت سربازی هستند ؟

۳۰ بازديد
 
5 / 5 ( 1 vote )

مشمولین خدمت سرزی چه کسانی هستند؟ مشمولین چه سنی برای خدمت سرزی اعزام خواهند شد؟ این سوالات مربوط به خدمت سرزی و مسائل نظام وظیفه یکی از مهم ترین بخش هایی است که جوانان  این روزها آن گیر هستند. میدانید که اعزام به خدمت سرزی یکی از مهم ترین وظایف هر پسر ایرانی است. به همین منظور مشمولین متقاضی ید سن مشخص به خدمت نظام وظیفه بروند. این سن همان سن مشمولیتی است که جوانان پس از گذراندن سن ۱۸ سالگی به آن خواهند رسید. افراد ذکور پس از پایان دوره ی متوسطه یا همان پایه دوازدهم دوره ی نظام جدید برای رفتن به خدمت مقدس سرزی آماده خواهند شد.

این حالی است که بسیاری از جوانان از اعزام به خدمت گریزانند. این افراد علاقه ای به گذراندن دوره ی خدمت ضرورت ندارند. به همین منظور به دنل راه هایی هستند بتوانند از رفتن به خدمت دوره ی ضرورت معاف شوند. یا اینکه بتوانند شرایط بهتری به خدمت سرزی بپردازند. به همین منظور مشمولین خدمت سرزی تصمیم به ادامه تحصیل گرفته و این فاصله مدتی از رفتن به خدمت دور خواهند ماند. پس از آن نیز این مشمولان فرصت پیدا خواهند کرد به جای رفتن به پادگان ها برای انجام خدمت سرزی، امریه خدمت یافت کرده و ادارات دولتی مشغول به کار شوند.

این تسهیلات نظام وظیفه فرصتی است که مشمولان و متقاضیان میتوانند قبل از رسیدن به سن مشمولیت مورد آن ها اطلاعات کسب کنند. که این خود کمک بزرگی است داوطلن عزیز بهترین راه را توجه به شرایط خود برگزینند. این بین مشاوره نظام وظیفه مرکز مشاوه آویژه اطلاعات دقیق و صحیحی را اختیار مشمولین قرار میدهد. سریع تر و اطلاعات کامل تر دوره ی خدمت خود را بگذرانند.


بیشتر بخوانید: 


شرایط مشمولین خدمت سرزی چگونه است؟

شرایط مشمولین خدمت سرزی پس از رسیدن به سن مشمولیت مشخص میشود. زیرا قبل از سن مشمولیت، جوانان قا نخواهند بود از مزایای سازمان نظام وظیفه عمومی کشور بهره مند شوند. جوانان قبل از سن مشمولیت نیز به راحتی میتوانند از کشور خارج شده یا به طور کلی نیازی به کارت پایان خدمت نداشته شند.

اما پس از مشمولیت افراد ذکور میتوانند از معافیت ها، کسری های خدمت، امریه های سرزی و سایر مزایای نظام وظیفه عمومی ناجا استفاده کنند. اما شرایط مشمولین برای انجام خدمت دوره ی ضرورت اینگونه خواهد بود.

شرایط مشمولین خدمت سرزی

 • رسیدن به سن ۱۹ سالگی
 • اقدام برای انجام مراحل اغزام به خدمت
 • نداشتن بیماری و بهره مندی از سلامت کامل جسمانی
 • و سایر شرایط دیگر

  بیشتر بخوانید:


سن مشمولین خدمت سرزی چق است؟

سن مشمولین خدمت سرزی همان سن مشمولیت نام دارد. این سن مشمولیت به پایان سن ۱۸ سالگی و شروع سن ۱۹ سالگی اطلاق میشود. که جوانان میتوانند پس از وارد شدن به این سن برای رفتن به خدمت سرزی نظام وظیفه خود تعیین و تکلیف کنند. مشمولین پس از رسیدن به سن مشمولیت چندین راه برایشان وجود دارد. زیرا پس از پایان تحصیلات دوره ی متوسطه ی خود به سن مشمولیت نائل خواهند شد. بنابراین طبیعی است که صد زیادی از آن ها علاقه مند به ادامه تحصیل شند. یا اینکه برخی دیگر بر اثر شرایط قا نخواهند بود برای رفتن به خدمت سرزی اقدام کنند. تکلیف این جوانان چه خواهد شد؟

سازمان نظام وظیفه تسهیلات زیادی برای این مشمولین نظر گرفته است. که بر طبق این مزایا سن مشمولین خدمت سرزی به تعویق خواهد افد یا به طور کلی این افراد دوره ی خدمت ضرورت را نمیگذرانند. این تسهیلات شامل موارد زیر است.

 • معافیت های خدمت سرزی
 • معافیت های تحصیلی جوانان
 • کسری های خدمت وظیفه عمومی
 • امریه های ارگان های مختلف سرزی
 • و سایر تسهیلات دیگر

 


بیشتر بخوانید: 


اعزام مشمولین  برای خدمت سرزی چه موقع است؟

اعزام مشمولین  برای خدمت سرزی افراد متفاوت خواهد بود. لا همانطور که توضیح داده شد  سن مشمولیت همان آغاز ۱۹ سالگی است. اما جوانان میتوانند ترفندهای مختلف سن رفتن به خدمت سرزی را تغییر دهند. مثلا کسانی که قصد ادامه تحصیل رشته ها و دانشگاه های مختلف را دارند. ید از معافیت تحصیلی استفاده کنند. بنابراین این افراد میتوانند یافت معافیت تحصیلی ۴ سال یا بیشتر بسته به مقاطع تحصیلی از سنوات مجاز استفاده کنند.

این یکی از فرصت هایی است که اعزام مشمولین برای خدمت سرزی را تغییر میدهد. راه های زیاد دیگری نیز این ره وجود داغرند. مانند افرادی که از معافیت موقت بهره مند میشوند. این معافیت زمان خدمت سرزی را تغییر میدهد.


بیشتر بخوانید:


مشمولین غایب خدمت سرزی چه شرایطی دارند؟

مشمولین غایب خدمت سرزی به چه کسانی اطلاق میشود؟ مشمولین غایب شرایطی خواهند بود؟ آیا همه ی افراد میتوانند رفتن به خدمت دوره ی ضرورت غیبت کنند؟ پس از غیبت کردن دوران خدمت، چه شرایطی انتظار متقاضیان غایب خواهد بود؟ آیا این افراد میتوانند به تحصیل خود ادامه دهند؟ سازمان نظام وظیفه چه جرایمی برای سرزان غایب نظر گرفته است؟ تمام این سوالات مطرح شده ره ی مشمولین غایب این نکته را روشن میکند که امروزه بسیاری از جوانان برای فرار از سرزی و دوره ی خدمت ضرورت، غیبت را برمیگزینند.

غایبین سرزی و سرزان فراری شرایط متفاوتی را خواهند داشت. غایبین سرزی به کسانی اطلاق میشود که از رفتن به خدمت سرزی سن مشمولیت امتناع کرده و به عنوان فرد غایب شناخته میشوند. اما سرزان فراری کسانی هستند که برای اعزام به خدمت آماده شده و تمام اقدامات آن را پشت سر گذاشته اند. این افراد برای مدت کوهی نیز به پادگان های نظامی برای انجام خدمت سرزی حاضر شده اند. اما مسفانه پس از مدتی از خدمت سرزی فرار کرده و سرز فراری نامیده میشوند.

سازمان نظام وظیفه عمومی کشور برای مشمولین غایب و هم چنین فراری جرایمی نظر گرفته است که اینجا به برخی از آن ها به طور خلاصه خواهیم پرداخت.

جرایم مشمولین غایب خدمت سرزی

 • مشمولین مدارک زیر دیپلم: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال معادل ۱۰۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان.
 • مشمولین مدارک دیپلم: مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال معادل ۱۵۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان.
 • مشمولین مک فوق دیپلم: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال معادل ۲۰۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان.
 • مشمولین مک کارشناسی یا لیسانس: مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال معادل ۲۵۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان.
 • مشمولین مک کارشناسی ارشد: ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال معادل ۳۰۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان.
 • مشمولین مک دکترای پزشکی: ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال معادل ۴۰۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان.
 • مشمولین مک دکترای غیر پزشکی: ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال معادل ۳۵۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان.
 • مشمولین مک تخصص و مدارک لاتر: ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال معادل ۵۰۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان.

این ملغ ثابت بوده و اگر مشمولی مازاد بر ۸ سال غیبت داشته شد. ید بر طبق هر سال ۱۰ صد اضافه تر از ملغ گفته شده سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا بپردازد.

 


بیشتر بخوانید: 


مدت خدمت مشمولین سرزی چق است؟

مدت خدمت مشمولین سرزی شرایط مختلف متفاوت خواهد بود. اما همانگونه که میدانید مدت زمان خدمت برای برخی افراد به صورت عمومی حدود ۲ سال میشد. که این مدت زمان شرایط مختلف متفاوت ظاهر خواهد شد. واقع بر اساس آخرین صحبت های سردار موسی کمالی رئیس سازمان وظیفه عمومی و اداره ی کل منابع انسانی بخش نیروهای مسلح، مدت خدمت سرزی وظیفه عمومی بر اساس ماده قانون ۴ حال حاضر ۲۴ ماه میشد. البته به طور کلی این مدت حدود ۱۸ ماه ۲۴ ماه اعلام شده است که بر اساس نوع منطقه متغیر خواهد بود. این مناطق را پایین میزان دوره ی خدمت سرزی مشخص خواهیم کرد.

مدت خدمت مشمولین سرزی

 • مدت خدمت وظیفه عمومی سرزی مناطق محروم و دور افده ۱۹ ماه است.
 • مدت خدمت سرزی مشمولین نظام وظیفه مناطق امنیتی و جنگی ۱۸ ماه است.
 • مدت زمان خدمت وظیفه سرزی مناطق عادی نیروهای مسلح ۲۱ ماه اعلام شده است.
 • میزان خدمت دوره ی ضرورت هر یک از دستگاه های دولتی و سازمان ها از طریق امریه سرزی ۲۴ ماه میشد.

سوالات متداول

سن مشمولیت به چه سنی گفته میشود؟

جوانان پس از رسیدن به سن ۱۹ سالگی وارد سن مشمولیت شده و ید برای اعزام به خدمت دوره ی ضرورت آمادگی خود را اعلام کنند.

مشمول غایب به چه کسی گفته میشود؟

جوانانی که پس از رسیدن به سن مشمولیت برای رفتن به خدمت سرزی اقدام نکنند وارد غیبت سرزی شده و این غیبت غیر موجه خواهد بود. پس این افراد جریمه خواهند شد.

جرایم مشمولین غایب مک لیسانس چق است؟

مشمولین غایب که دارای مک کارشناسی هستند ید برای خرید خدمت سرزی خود مبلغ ۲۵ میلیون تومان به حساب سازمان نظام وظیفه عمومی واریز کنند.

 

چه کسانی مشمولین خدمت سرزی هستند ؟

شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .

چه کسانی مشمولین خدمت سرزی هستند ؟

 

 

    

 

منبع:لینک منبع
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.