شرایط معافیت کفالت مادر مطلقه

۲۶ بازديد
 
5 / 5 ( 1 vote )

کفالت ما مطلقه چگونه است؟ هر فرد مذکری که به سن ۱۸ سالگی یا همان مشمولیت میرسد. ید خود را برای خدمت سرزی آماده کند. وارد غیبت نشود و بتواند از معافیت ها و امریه ها استفاده کند. پسران ذکور ایرانی همین که به فکر سرزی می افتند، خود میگویند: ۲ سال خدمت را چگونه بگذرانم؟ چرا این ۲ سال از عمرم را بیهوده بگذرانم؟ اما این طور نیست آنها خدمت کردن میتوانند تجربیات گوناگونی را به دست آورند. البته سازمان نظام وظیفه نظر گرفتن معافیت های سرزی خدمت را آسان کرده است. معافیت سرزی انواع مختلفی دارد: معافیت پزشکی، معافیت تحصیلی، معافیت کفالت، معافیت ایثارگری و غیره که مشمول داشتن شرایط هر یک از معافیت ها، از خدمت سرزی معاف میشود. واقع جوانان بیشتر به دنل راهکارهایی هستند که از سرزی معاف شوند.

خدمت سرزی امری مقدس است که بر همه جوانان واجب و امری اجری است. همه افراد ید به خدمت سرزی بروند حالا یکی زودتر و یکی هم بنا به شرایط خاصی که دارد دیرتر. همین معافیت کفالت نیز انواع مختلفی دارد: معافیت کفالت دائم و معافیت کفالت موقت. که فرد گرفتن معافیت موقت کمی دیرتر به سرزی میرود. برخی افراد اطلاع خاصی از معافیت ها ندارند برای همین پیشنهاد ما به شما مشاوره نظام وظیفه آویژه است که اختیار داشتن کارشناسان تجربه و کارامد بهترین مشاوره ها را زمینه های مختلف میدهد. آنچه که این مقاله قرار است برای شما آورده شود ره معافیت کفالت ما مطلقه میشد. برای اطلاع از این معافیت میتوانید پایان مقاله ما همراه شید.

شرایط معافیت کفالت ما مطلقه چیست؟

شرایط معافیت کفالت ما مطلقه برای فردی است که پ و ماش از هم جدا شده اند و فرد سرپرستی ماش را بر عهده دارد. معافیت کفالت ما مطلقه شرایط مخصوص خود را دارد که زیر به آنها اشاره شده است:

 • فرد مشمول تنها فرزند لای ۱۸ ساله ما مطلقه شد. که از ماش نگهداری میکند.
 • دفترچه اعزام به خدمت فرد مشمول غیبت نخورده شد.
 • برای اینکه به فرد مشمول معافیت کفالت ما تعلق بگیرد، پ و ماش قبل از ۱۶ سالگی فرزندشان از هم جدا شوند.
 • فرد صورتی که از سلامت کامل برخوردار شد میتواند معافیت کفالت بگیرد. که توسط شورای پزشکی یید میشود. غیر این صورت بیمار بوده و میتواند برای گرفتن معافیت پزشکی اقدام کند.
 • ید این طلاق از طرف محضر ثابت شود و یک طلاق صوری نشد.
 • از زمان ریخ طلاق ما و پ مشمول ۳۰ ماه گذشته شد به فرد معافیت کفالت دائم تعلق بگیرد. اگر از ریخ طلاق ۳۰ ماه کمتر گذشته شد به فرد معافیت موقت میدهند.
 • ما مطلقه دیگر ازدواج نکرده شد.

این بود شرایط معافیت کفالت برای ما مطلقه که برای شما ذکر کردیم ادامه مقاله به گرفتن معافیت کفالت برای ما مطلقه پرداختیم.

نحوه اخذ معافیت کفالت ما مطلقه چگونه است؟

نحوه اخذ معافیت کفالت ما مطلقه یکی دیگر از مراحل گرفتن معافیت است که فرد متقاضی ید آن را طی کند. نحوه اخذ معافیت کفالت برای ما مطلقه به صورت زیر میشد:

 • فرد ابتدا به پلیس+۱۰ مراجعه کرده و برای یافت معافیت کفالت اقدام میکند.
 • این مرحله مشخصات فردی خود را به ثبت میرساند.
 • این مرحله برگه ای را که مشخص میکند طلاق پ و ماش محضر انجام شده را به همراه دیگر مدارک به کاربر پلیس+۱۰ تحویل میدهد.
 • و آخرین مرحله کمیسیونی که برای مشمول تشکیل میشود، معافیت کفالت به او میدهند و پس از چند روز کارت معافیت کفالت برای او صا میشود.

 

طلاق توافقی برای معافیت کفالت چگونه است؟

طلاق توافقی برای معافیت کفالت امکان پذیر است؟ این سوال و دیگر سوالات این مدلی ذهن عده ای از مشمولان را به خود مشغول کرده است. واقع طلاق توافقی طلاقی است که والدین هم توافق میکنند و از هم جدا میشوند. پس طلاق توافقی برای معافیت کفالت ممکن است و هیچ گونه مشکلی ندارد. بسیاری از مشمولان و خانواده ها چون اطلاعی از این گونه طلاق ها ندارند، اقدام به گرفتن طلاق میکنند فرزندشان از سرزی معاف شود و طلاق توافقی را طلاق صوری اشته میگیرند و بعدا دچار ناراحتی هایی میشوند که بخش های بعدی بدان پرداخته ایم.

مشمولین یافت معافیت ما فاقد شوهر چه کسانی هستند؟

مشمولین یافت معافیت ما فاقد شوهر برای افرادی است که ماشان یا از همسرش طلاق گرفته و یا اینکه همسر وی فوت کرده شد. این صورت فرد مشمول سرپرستی ماش را برعهده دارد و میتواند معافیت کفالت بگیرد. اگر ما مشمول ازدواج کند به فرد معافیت تعلق نمیگیرد. اما چنانچه همسر ماش معلول و بیمار بوده و به دلایلی دیگر توانایی سرپرستی را نداشته شد. مشمول میتواند نگهداری از آنها معافیت کفالت یافت کند. مشمولین یافت معافیت ما فاقد شوهر همواره برای افرادی است که فاقد غیبت هستند. اگر ما فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد شد دارای چندین پسر مشمول شد. یکی از پسرانش میتواند معاف شود البته به شرطی که براانش از معافیت کفالت استفاده نکنند. ولی چنانچه براان دیگر از معافیت هایی نظیر: معافیت پزشکی، معافیت تحصیلی و غیره استفاده کند مانعی برای گرفتن معافیت کفالت مشمول نمی شد.

 

طلاق صوری برای اخذ معافیت کفالت  چگونه است؟

طلاق صوری برای اخذ معافیت کفالت امکان پذیراست یا خیر؟ جواب به این سوال ید گفت که: خیلی از والدین برای آنکه پسرشان معاف شود تصمیم میگیرند که از هم طلاق صوری بگیرند یا اینکه پسرشان آنها را مجبور به طلاق صوری میکند؛ که این کار عواقبی نیز دارد. ممکن است پس از طلاق دیگر پ خانواده زنگردد به این زندگی و همسر و فرزندش را کلا ترک کند. به همین منظور سازمان نظام وظیفه قوانینی را وضع کرده که این اتفاق ها نیفتد.

طلاق صوری برای اخذ معافیت کفالت امکان پذیر نیست. چرا که ید همه مستندات این طلاق محضر به ثبت رسیده شد. همچنین از مدت طلاق والدین حدود دو و نیم سال گذشته شد به مشمول معافیت کفالت دائم تعلق گیرد. اگر از دو و نیم سال کمتر بود معافیت موقت یافت میکند. اما صورتی که همچنان شرایط معافیت کفالت ما ادامه پیدا کند و ما مشمول ازدواج نکند معافیت موقت به معافیت دائم تبدیل میشود.

سوالات متداول

مدارک لازم برای معافیت کفالت ما شامل چه مواردی است؟

• همراه داشتن فتو کپی از تمام صفحات شناسنامه والدین.
• فتو کپی از صفحه اول شناسنامه برا و خواهر مشمول که ید همراه مشمول شد.
• عکس پرسنلی ۳*۴ از فرد مشمول پس زمینه سفید.
• عکس پرسنلی ۳*۴ از ما مشمول پس زمینه سفید.
• به همراه داشتن فتو کپی از طلاق نامه ما مشمول یا فتو کپی از گواهی فوت پ صورتی که فوت کرده است.
• فتو کپی از آخرین مک تحصیلی مشمول.
• و غیره که فرد مشمول تنها ارائه این مدارک میتواند برای گرفتن معافیت کفالت اقدام کرده و دیگر مراحل را طی کند.

از شرایط اصلی برای یافت معافیت های کفالت چیست؟

• فرد مشمول هنگام مراجعه به پلیس+۱۰ وارد غیبت نشده شد.
• مشمول به سن مشمولیت یعنی ۱۸ سالگی کامل رسیده شد.
• فرد متقاضی تنها سرپرست و نگهدارنده خانواده شد.

صورتی که مامشمول حقوق بگیر و سالم شد آیا مشمول میتواند برای یافت معافیت کفالت ما اقدام کند؟

بله، سالم بودن و حقوق گیر بودن ما هیچ مانعی برای یافت اینگونه معافیت نمیشد.

انواع معافیت های کفالت چگونه است؟

• معافیت کفالت خواهر به دلیل اینکه فاقد پ و فرزند و همسر است.
• معافیت کفالت مای که فاقد شوهر است ( از دست دادن همسر یا طلاق گرفتن از همسرش ).
• معافیت کفالت ما مطلقه که از همسرش جدا شده است.
• معافیت کفالت برا کوچک و همچنین برا بزرگ بنا به دلایلی که برا بزرگ بیمار است و توانایی نگهداری از خانواده را نداشته و نمیتواند مایحج خانواده را مین کند.
• معافیت کفالت مابزرگ و پبزرگ که فرزندان خود را از دست داده اند و نوه ( فرد متقاضی ) سرپرستی آن دو را بر عهده دارد.
• معافیت کفالت پ به دلیل ناتوانی و کهولت سن که مورد یید شورای پزشکی واقع شده است.

 

شرایط معافیت کفالت ما مطلقه

شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .

شرایط معافیت کفالت ما مطلقه

 

 

    

 

منبع:لینک منبع
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.