انواع معافیت کفالت چیست؟

۳۷ بازديد
 
5 / 5 ( 1 vote )

معافیت کفالت چیست؟ سوال خیلی از جوانانی میشد، که به سن مشمولیت میرسند. خیلی از افراد حتی معنی معافیت کفالت را نمیدانند. آدم کفیل به چه کسی گفته میشود؟ منظور از معافیت کفالت این میشد، که فرد مشمول مسئولیت خواهر ، برا، ما و غیره را بر عهده میگیرد. مظور از مکفول نیز یعنی کسی که تحت مراقبت و نگهداری فرد مشمول قرار میگیرد، که میتواند این فرد « ما بزرگ، پبزرگ، برا، خواهر، پ و یا ما » شد. از این طریق فرد مشمول خود را از رفتن به دوره خدمت سرزی و گذراندن این دوره پادگان های نظامی مبرا میکند. خدمت سرزی یکی از وظایف جوانان قل میهن عزیزمان ایران میشد. معافیت کفالت انواع مختلفی دارد.

معافیت پزشکی یکی از معافیت ها میشد، که فرد مشمول توجه به بیماری خود برای گرفتن معافیت اقدامات لازم را انجام میدهد. البته بیماری وی ید برای معافیت کفالت پزشکی مورد ئید قرار بگیرد.

معافیت کفالت چیست؟ یکی از راه هایی میشد، که جوانان را از رفتن به خدمت سرزی راحت میکند. کسانی که شرایط معافیت کفالت را دارند، از رفتن دوره خدمت و گذراندن این دوره پادگان های نظامی راحت میشوند. خیلی از جوانانی که به سن ۱۸ سالگی میرسند و ید خود را برای رفتن به خدمت سرزی آماده کنند، اطلاعات زیادی رابطه معافیت ها نمیدانند. این افراد میتوانند کمک گرفتن از مشاوره نظام وظیفه به بهترین وجه از فرصت خود استفاده کنند. جا دارد که گفته شود افرادی که بوسیله معافیت کفالت از سرزی معاف میشوند، وظیفه دارند، که فردی را که بخاطر ایشان معافیت کسب کرده اند، از ایشان نگهداری کنند.

انواع معافیت کفالت چیست؟

انواع معافیت کفالت چیست؟ همان گونه که همه افراد جامعه میدانند، به خدمت سرزی لقب « مقدس » داده اند، جوانان را به رفتن به خدمت سرزی شوق دهند. اما مسفانه خیلی از افرادی که به سن مشمولیت میرسند، دوست ندارند به دوره خدمت سرزی بروند. برای همین به دنل معافیت میروند و از معافیت های گوناگون استفاده میکنند، کارت معافیت خود را یافت کنند. خیلی از افراد هستند، که بعد از اینکه به خدمت سرزی میروند، متوجه میشوند، که میتوانسته اند، معافیت کفالت بگیرند. اما مسفانه آگاهی نداشته اند و این فرصت را از دست داده اند. معافیت کفالت انواع مختلفی دارد، که اینجا به چند مورد اشاره میکنیم.

انواع معافیت کفالت چیست؟

  • معافیت کفالت ما
  • معافیت کفالت پ
  • معافیت کفالت خواهر
  • معافیت کفالت برا صغیر
  • معافیت کفالت برا کبیر که احتیاج به مراقبت دارد
  • معافیت کفالت پ بزرگ
  • معافیت کفالت ما بزرگ

قوانین معافیت کفالت چیست؟

قوانین معافیت کفالت چیست؟ این سوال برای همه مطرح میشود و پاسخ آن این است، که این قوانین برای همه یکسان است. کسانی که مدارک معافیت کفالت را دارند؛ میتوانند توجه به قوانین معافیت کفالت مراحل را بگذرانند و معافیت را یافت کنند. قوانین معافیت کفالت از سمت سد نیروهای مسلح مطرح میشود و به تصویب میرسد. یکی از قوانینی که برای معافیت کفالت پ میتوان مطرح کرد، این است که سن پ ید لای ۷۰ سال شد و کسانی که سن کمتری دارند، ید توسط شورای کمیسیون پزشکی نظام وظیفه مورد ئید قرار بگیرند، که نمیتوانند کار های خود را انجام دهند و به مراقبت احتیاج دارند، این صورت فرزند میتواند برای معافیت کفالت پ اقدام کند.

این مطلب که میگویند قوانین معافیت کفالت چیست؟ سوالی میشد، که خیلی از افراد از آن آگاهی ندارند. افرادی که به سن اعزام میرسند، بهتر است، رابطه قوانین معافیت کفالت اطلاعات بدست آورند. معافیت کفالت ما نیز تحت قوانین و مقررات نظام وظیفه برای افراد مشمول داده میشود. مثلا مای که مطلقه میشد یا اینکه همسر وی فوت کرده است، ید زمان مطرح شده برای معافیت کفالت ما این وضعیت خود را حفظ کند.

 

شرایط اخذ معافیت کفالت چگونه است؟

شرایط اخذ معافیت کفالت برای افراد مشمولی که به دنل معافیت کفالت هستند، متفاوت میشد. همه افراد شرایط معافیت کفالت را ندارند. یکی از شرایط معافیت کفالت برای افراد خانواده این است، که این افراد قا به اداره کردن زندگی خود نمیشند و نمیتوانند، کار کنند، بنابراین فرزندی که به سن ۱۸ سالگی رسیده است؛ میتواند برای معافیت کفالت توجه به داشتن شرایط اقدام نماید.

شرایط گرفتن معافیت کفالت را ذیل نام میبریم:

  • داشتن سن ۱۸ سالگی به هنگام رسیدگی به پرونده معافیت کفالت
  • نداشتن غیبت فرد مشمول
  • تنها مراقب و نگهدارنده ما، پ و یا هرشخص دیگری که رابطه وضع ایشان برای معافیت کفالت فرد مشمول اقدام کرده است

افرادی که از شرایط اخذ معافیت کفالت اطلاعات ندارند، این فرصت را داشتن مدارک و شرایط معافیت کفالت از دست میدهند و علی رغم اینکه دوست ندارند، این دوره را پادگان های نظامی بگذرانند، چاره ای جز سپری کردن این دوره پادگان های نظامی ندارند. خانواده های ایثارگران و جانزان برای گرفتن معافیت کفالت اولویت هستند و این امتیاز برای فرزندان این خانواده ها یکی از شرایط اصلی میشد.

معافیت کفالت ما حقوق بگیر چگونه است؟

معافیت کفالت ما حقوق بگیر دارای شرایط خاصی میشد، که فرد مشمول ید این شرایط را داشته شد بتواند، از معافیت کفالت ما استفاده کند. معافیت کفالت ما حقوق بگیر هم مانند معافیت کفالت ما خانه دار میشد، یعنی حقوق بگیر بودن ما مانع گرفتن معافیت کفالت برای فرزند وی نمیشود. واقع ملاک اصلی گرفتن معافیت کفالت ما فاقد شوهر بودن و یا داشتن پ ناتوان میشد، که ید از سمت شورای پزشکی نظام وظیفه ئید شود.

صورتی فرد میتواند معافیت کفالت ما بگیرد، که ما بیمار و هم اینکه فاقد همسر شد. مای که زه همسر خود را ازدست داده است، برای اینکه فرزند بتواند معافیت کفالت یافت کند، نید مجدد ازدواج کند، ۳۰ ماه که این صورت فرزند معافیت کفالت موقت یافت میکند. حال اینکه بعد از ۳۰ ماه این شرایط ادامه داشته شد، فرد مشمول میتواند معافیت کفالت دائم یافت کند.

 

معافیت کفالت آموزشی دارد؟

معافیت کفالت آموزشی دارد یانه؟ افرادی که معافیت کفالت یافت کرده اند، گذراندن دوره ضرورت میتوانند،  کارت معافیت خود را یافت کنند. افرادی که حال تحصیل برای گرفتن معافیت کفالت اقدام کرده اند، دوره آموزشی را میتوانند، بسن بگذرانند.

افرادی که می خواهند؛ بدانند معافیت کفالت آموزشی دارد یا نه میتوانند از مشاوره های نظام وظیفه عمومی کمک بگیرند و اطلاعات کافی بدست بیاورند. افرادی که حین خدمت برای معافیت کفالت اقدام میکنند، البته به جز معافیت تحصیلی و پزشکی تنها سپری کردن دوره آموزشی خدمت معافیت از سرزی را بدست می آورند. گفتنی است، افرادی که قبلا از دوره ضرورت خدمت سرزی معاف شده اند، گذراندن دوره خدمت لازم نیست دوره آموزشی را بگذرانند و میتوانند مراجعه به یکی از مراکز پلیس +۱۰ البته توجه دست داشتن مدارک مورد نیاز برای معافیت کفالت خود اقدامات لازم را انجام دهد.

سوالات متداول

آیا افراد مشمولی که دارای ۶ خواهر میشند و تک پسر هستند؛ میتوانند معافیت کفالت یافت کنند؟

اگر پ فرد مشمول لای ۷۰ سال سن داشته شد، فرد مشمول میتواند برای یافت معافیت کفالت اقدامات لازم را انجام دهند. صورتی که سن پ فرد مشمول از ۷۰ سال کمتر شد، اما به مراقبت احتیاج داشته شد و شورای کمیسیون پزشکی نظام وظیفه ئید کند، فرد مشمول میتواند معافیت کفالت را یافت کند.

آیا چاقی مفرط پ فرد مشمول میتواند، معافیت کفالت را دنل داشته شد؟

بله، اگر این چاقی عث شده شد، پ فرد مشمول ناتوان شد و فرد مشمول تنها فرزند لای ۱۸ سال شد؛ میتواند رای کمیسیون پزشکی برای معافیت کفالت پ اقدامات لازم را انجام دهد.

آیا معافیت کفالت ما برای استخدام های دولتی و حتی وکالت مشکل بوجود می آورد؟

قاعد نید مشکلی بوجود بیاورد، اما بستگی به ارگان های مربوطه میشد و فرد مشمول میتواند، مراجعه حضوری رابطه معافیت کفالت ما اطلاعات بدست آورد.

 

انواع معافیت کفالت چیست؟

شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .

انواع معافیت کفالت چیست؟

 

 

    

 

منبع:لینک منبع
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.