لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی

۳۱ بازديد
 
5 / 5 ( 1 vote )

لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی دغدغه تعداد زیادی از داوطلبین دانشگاه های بدون کنکور میشد . رشته های بدون کنکور علمی کاربردی تعداد خیلی زیادی رشته موجود است که پاره ای از آنان را مورد بررسی قرار میدهیم . لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی همه رشته ها و بیشتر گرایش های این رشته ها برای آن دسته از متقاضیان نیازمند ارائه این رشته ها هستند موجود است . برای اطلاع کامل از رشته های علمی کاربردی بدون کنکور میتوانید دفترچه این دانشگاه را تهیه کنید و بیشترین کمک را این زمینه یافت کنید .  رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی شامل چهار دسته کلی:

 • مدیریت
 • خدمات
 • کشاورزی
 • صنعت
 • فرهنگ و هنر است .

مهم است بدانید لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی شمار زیادی از رشته ها را برمیگیرد .

سایر رشته های مهم ارائه شده برای متقاضیان دانشگاه علمی کاربردی

این متن میتوانیم تعدادی زیادی از رشته های گنجانده شده رشته های دانشگاه علمی کاربردی را مورد بررسی قرار دهیم . لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی بخش کشاورزی :

 • شیلات
 • غنی
 • دامپروری
 • منابع طبیعی گنجانده شده است .

لیست رشته های علمی کاربردی بدون کنکور بخش مدیریت نیز شامل رشته های:

 • زاریابی
 • تجهیزات پزشکی
 • مددکاری
 • مدیریت
 • زرگانی
 • حسابداری است که شامل همه گرایشهای مربوط به آنها نیز میشود .

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی بخش صنعت :

 • عمران
 • مکانیک خوو
 • معماری
 • مکانیک هواپیما و سایر رشته های پرطرفدار بین متقاضیان به چشم میخورد .

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی بخش فرهنگ و هنر :

لیست رشته های بدون کنکور مقطع کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

لیست رشته های بدون کنکور مقطع کاردانی  علمی کاربردی شامل تعداد زیادی رشته و دانشگاه است. برای آن دسته از متقاضیان که انتخاب رشته خود مردد هستند ما رشته های بدون کنکور علمی کاربردی مقطع کاردانی را بطور جامع تهیه کرده ایم که زیر به آن اشاره میکنیم . رشته های بدون کنکور علمی کاربردی مقطع کاردانی  هر چهار بخش رشته های بسیاری وجود دارد :

لیست رشته های علمی کاربردی بدون کنکور مقطع کاردانی بخش مدیریت : کاردانی امور تعاون ، کاردانی حرفه ای حقوق ، کاردانی حرفه ای حسابداری و … جای میگیرند .

لیست رشته های علمی کاربردی بدون کنکور مقطع کاردانی بخش کشاورزی : کاردانی فنی گیاه پزشکی ، کاردانی مکانیک شناورهای صیادی ، کاردانی آب و خاک ، کاردانی شیلات و … جای میگیرند .

رشته های بدون کنکور بخش صنعت و فرهنگ و هنر دانشگاه علمی کاربردی

رشته های بدون کنکور علمی کاربردی مقطع کاردانی بخش فرهنگ و هنر : کاردانی کبداری ، کاردانی مترجمی زن ، کاردانی خبرنگاری ، کاردانی هتلداری ، کاردانی حرفه ای زیگری و … جای گرفته اند . رشته های بدون کنکور علمی کاربردی مقطع کاردانی بخش صنعت نیز میتوان به : کاردانی فنی ارتطات ، کاردانی مخابرات ، کاردانی فنی عمران و …اشاره کرد . رشته های بدون کنکور علمی کاربردی مقطع کاردانی  خیلی گسترده تر و بیشتر از نمونه های گفته شده لااست . رشته های بدون کنکور علمی کاربردی مقطع کاردانی  نزدیک به ۸۰ صد رشته های دانشگاهی جای داده شده اند . اگرچه حضور رشته های پیراپزشکی رشته های بدون کنکور علمی کاربردی مقطع کاردانی  کمرنگ است اما آینده به آن اضافه خواهد شد .

 

لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی مقطع کارشناسی

لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی مقطع کاردانی مبحث لا مورد بررسی قرار دادیم اکنون میخواهیم به لیست رشته های علمی کاربردی بدون کنکور مقطع کارشناسی بپردازیم . رشته های بدون کنکور علمی کاربردی مقطع کارشناسی نیز بسیار گسترده و زیاد است و دانشگاه های زیادی را برمیگیرد . رشته های علمی کاربردی بدون کنکور مقطع کارشناسی رشته های بسیار پرطرفداری همچون حقوق تمام گرایش ها نیز به چشم میخورد . لیست رشته های علمی کاربردی بدون کنکور مقطع کارشناسی رشته های مربوط به پیرا پزشکی همچون علوم آزمایشگاهی دامی و تجهیزات پزشکی نیز وجود دارد . رشته های بدون کنکور علمی کاربردی مقطع کارشناسی رشته های منی همچون

 • الکترونیک
 • آی تی
 • فناوری بروز شبکه های کامپیوتری و … نیز موجود است .

چند رشته مهم رشته های بدون کنکور مقطع کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی

رشته های بدون کنکور علمی کاربردی مقطع کارشناسی و همچنین رشته های بدون کنکور علمی کاربردی مقطع کاردانی بیشمار رشته برای ادامه تحصیل دانشجویان متقاضی رشته های بدون وجود دارد که شاید ازآن بی اطلاع شید . مثلا لیست بدون کنکور رشته های علمی کاربردی مقطع کارشناسی رشته هایی همچون کارشناسی عکاسی و کارشناسی سینما وجود دارد . یا بخش صنعت رشته های بدون کنکور علمی کاربردی مقطع کارشناسی دو رشته امنیت اطلاعات و صنایع لاستیک دیده میشوند . رشته های علمی کاربردی بدون کنکور مقطع کارشناسی هر۴ بخش سعی کرده تعداد زیادی رشته را برای کمک به متقاضیان رشته های بدون کنکور بگنجاند .  رشته های علمی کاربردی را دفترچه علمی کاربردی مشاهده کنید .

لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی اصفهان

رشته های بدون کنکور علمی کاربردی اصفهان بسیاری رشته ها را برمیگیرد . رشته های بدون کنکور علمی کاربردی اصفهان هر دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تعداد زیادی رشته وجود دارد . رشته های بدون کنکور علمی کاربردی اصفهان مقطع کاردانی نام رشته هایی مانند :

 • کاردانی کامپیوتر
 • کاردانی فنی کنترل
 • کاردانی حرفه امداد و نجات
 • کاردانی زاریابی و کسب و کار به چشم میخورد .

رشته های علمی کاربردی بدون کنکور اصفهان مقطع کارشناسی میتوان به:

 • کارشناسی حسابداری
 • کارشناسی مددکاری اجتماعی
 • کارشناسی فناوری اطلاعات
 • کارشناسی فناوری کنترل
 • کارشناسی طراحی لس و … اشاره کرد . همانطورکه میدانید رشته های بدون کنکور علمی کاربردی اصفهان شامل تعداد زیادی از رشته های خوب میشود و قا به ارائه همه آنها نیستیم .

سایر رشته های بدون کنکور علمی کاربردی اصفهان برای آن دسته از متقاضیان جویای رشته های بدون کنکور این دانشگاه هستند. دیگر رشته های موجود دانشگاه علمی کاربردی اصفهان مربوط به هر ۴ بخش این دانشگاه هستند . رشته های بدون کنکور علمی کاربردی اصفهان بخش صنعت اکثر رشته های مهندسی وجود دارند . مهم است بدانید که رشته های بدون کنکور علمی کاربردی اصفهان رشته هایی مانند مدیریت و ابزار دقیق نیز هستند . افراد متقاضی رشته های مربوط به بخش فرهنگ و هنر رشته های بدون کنکور علمی کاربردی اصفهان میتوانند رشته هایی مانند طراحی لس یا زیگری تحصیل کنند . لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی اصفهان دفترچه ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بطور کامل آورده شده است . رشته های بدون کنکور علمی کاربردی مقطع کاردانی و رشته های بدون کنکور علمی کاربردی مقطع کارشناسی نیز این دفترچه موجود است .

لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی تهران

رشته های بدون کنکور علمی کاربردی تهران از آن جهت که تهران پایتخت است شامل رشته ها و گرایش هایی بیشتر است . رشته های بدون کنکور علمی کاربردی تهران هر چهار بخش و زیر مجموعه این دانشگاه رشته های متفاوتی را مشاهده میکنیم . رشته های بدون کنکور علمی کاربردی تهران رشته های کمیابی مانند :

 • کاردانی امور بیمه
 • کاردانی امور بورس
 • کاردانی حرفه ای اصلاح و تربیت
 • کاردانی امورحج و زیارت
 • کاردانی امور ثبت احوال

کاردانی امور تعوان نیز به چشم میخورد . اگرچه لیست رشته های علمی کاربردی بدون کنکور تهران هم رشته های پیرا پزشکی را خود ندارد اما رشته های مربوط به این شاخه را خود جای داده است . رشته های بدون کنکور علمی کاربردی تهران را نیز میتوانید دفترچه بطورکامل مشاهده کنید .

دیگر رشته های موجود لیست دانشگاه های بدون کنکور علمی کاربردی تهران

رشته های بدون کنکور علمی کاربردی تهران شامل

 • تربیت مربی
 • تربیت مروج سیاسی
 • تکنولوژی آموزشی

حتی تربیت مربی کودکان ناشنوا نیز هست . رشته های بدون کنکور علمی کاربردی تهران بسیاری رشته های بدون کنکور علمی کاربردی وجود دارند . رشته های بدون کنکور هنگام ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بهمن ماه و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی مهر ماه دفترچه این دانشگاه منج میگردد . رشته های بدون کنکور علمی کاربردی تهران رشته هایی مانند

 • تربیت بدنی
 • زرگانی
 • حفاظت اطلاعات

آرایش زنانه نیز وجود دارند . لیست رشته های علمی کاربردی بدون کنکور تهران محدود تعداد متقاضیان نیست و بیشتر گرایشها را برمیگیرد . لیست رشته های علمی کاربردی بدون کنکور تهران ، کارشناسی ارشد بدون کنکور علمی کاربردی وجود ندارد .

لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی مشهد

لیست رشته های علمی کاربردی بدون کنکور مشهد شامل بسیاری رشته های مورد علاقه متقاضیان است. رشته های بدون کنکور علمی کاربردی مشهد نام رشته هایی مثل :

 • مهندسی شیمی ،
 • مهندسی ملوژی

مهندسی معماری آشنا است . رشته های بدون کنکور علمی کاربردی مشهد همچنین رشته هایی مانند :

 • شیلات
 • صنایع غذایی

و دامپزشکی را نیز برمیگیرد .

رشته های بدون کنکور علمی کاربردی مشهد همچنین رشته های مربوط به زیر گروه هنر مانند :

 • عکاسی و

طراحی لس و…وجود دارد . رشته های بدون کنکور علمی کاربردی مشهد شامل تعداد زیادی از رشته های بدون کنکور علمی کاربردی است . البته رشته های بدون کنکور علمی کاربردی مقطع کاردانی و رشته های بدون کنکور علمی کاربردی مقطع کارشناسی نیز مبحثی مهم است .

 

لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی کرج

رشته های بدون کنکور علمی کاربردی کرج به سبب کوچک بودن این شهر تعداد کمتری از رشته ها را برمیگیرد . رشته های بدون کنکور علمی کاربردی کرج رشته هایی مانند:

 • کاردانی مدیحه و مرثیه سرایی
 • کاردانی امداد و نجات
 • کاردانی هنرهای تجسمی
 • کاردانی مددکاری

و بسیاری رشته های دیگر وجود دارد . رشته های بدون کنکور علمی کاربردی کرج شامل رشته هایی مانند:

 • کارشناسی نقاشی
 • کارشناسی عکاسی
 • کارشناسی معماری
 • کارشناسی مکانیک خوو نیز میشود .

از مهمترین عناوین رشته های بدون کنکور علمی کاربردی کرج میتوان به رشته پرطرفدار حقوق نیز اشاره کرد . شما عزیزان قبل از اطلاع از رشته های بدون کنکور علمی کاربردی ید از ریخ ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی نیز مطلع شد که سایت سازمان سنجش و سایت خود دانشگاه ج شده است .

لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی تبریز

رشته های بدون کنکور علمی کاربردی تبریز شامل رشته هایی مانند:

 • روابط عمومی
 • مدیریت کسب و کار
 • کامپیوتر
 • معماری و امور فرهنگی است .

البته رشته های بدون کنکور علمی کاربردی تبریز تعداد زیادی رشته و گرایش وجود دارد که ما متخصرا آنهارا بیان میکنیم . رشته های بدون کنکور علمی کاربردی تبریز رشته های پرمتقاضی مانند مدیریت و حسابداری و مکانیک نیز وجود دارد و این دانشگاه تیس میشود . رشته های بدون کنکور علمی کاربردی مقطع کاردانی و رشته های بدون کنکور علمی کاربردی مقطع کارشناسی   دانشگاه تبریز  بصورت جداگانه دفترچه این دانشگاه آمده است . این متن سعی کردیم لیست رشته های علمی کاربردی بدون کنکور جامعی اختیار شما بگذاریم اما این لیست کامل نیست و رشته های بیشتری این دانشگاه موجود است .

 

لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی

شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .

لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی

 

 

    

 

منبع:لینک منبع
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.