معافیت کفالت خواهر یا برادر چگونه است؟

۳۰ بازديد
 
5 / 5 ( 1 vote )

انواع معافیت کفالت خواهر یا برا کدامند؟ آیا شما از چگونگی اخذ این معافیت ها و شرایط مقرر شده از سوی سازمان وظیفه عمومی برای آن اطلاعی دارید؟ آیا شما نیز زمره کسانی هستید که میتوانند از این نوع معافیت استفاده کنند؟ اگر اطلاع چندانی این ره ندارید و متقاضی یافت معافیت کفالت هستید؛ توصیه میکنیم این مقاله را پایان مطالعه کنید. چرا که این متن سعی شده به برخی مسائل اصلی و مهم مربوط به این موضوع بپردازیم.

همچنین یکی دیگر از راه هایی که میتوان برای رفع ابهامات مربوط به معافیت های کفالت مطرح کرد، استفاده از مشاوره نظام وظیفه میشد که طی آن مشاوران اطلاعات دقیق را از قوانین روز نظام وظیفه اختیارن قرار میدهند. اگر بخواهیم برخی انواع معافیت کفالت برای خواهر یا برا را نام ببریم ید به مواردی همچون معافیت کفالت برای خواهر و برا صغیر و یا معلول، اشاره کنیم.

طبق قوانین نظام وظیفه عمومی کشور همه ی افراد مذکر جامعه زمانی که به سن ۱۸ سالگی میرسند، ید دو سال را به عنوان سرز به کشور خود خدمت کنند. اما این دوره ی دو ساله ثیرات زیادی بر زندگی مشمولان و همچنین خانواده های آنها دارد. حتی گاهی ممکن است مشکلاتی را برایشان به همراه داشته شد. لذا سازمان وظیفه شرایطی را فراهم کرده این افراد شرایط خاص امکان معافیت خدمت سرزی را داشته شند. مثلا افرادی که تنها فرد سرپرست و نگهدارنده خواهر یا برابیمار یا کوچکتر خود شند جز این دسته قرار میگیرند.

البته لازمه ی  یافت این نوع معافیت خدمت سرزی شرایطی است که تنها صورت اثت واجد شرایط بودن مشمول، کارت معافیت برایش صا میشود. یکی از این شرایط نداشتن غیبت است یعنی مشمولان دارای غیبت از این معافیت برخوردار نیستند. این شرایط برحسب نوع معافیت کفالتی که مورد نظر مشمول است متفاوت میشد.

شرایط معافیت کفالت خواهر چگونه است؟

شرایط معافیت کفالت خواهر مانند دیگر انواع کفالت به دسته ی اصلی تقسیم میشود:

  • شرایط عمومی که برای همه ی انواع معافیت های کفالت نظر گرفته شده است
  • شرایط اختصاصی مربوط به معافیت کفالت برای خواهر

مشمولان ید این دو گروه شرایط را به طور همزمان داشته شند بتوانند کفالت خواهر خود را بر عهده گیرند و به سبب آن از خدمت معاف شوند. اما یکی از شرایط عمومی که برای متقاضیان این طرح نظر گرفته شده است شامل، نداشتن غیبت بعد از رسیدن به سن مشمولیت، میشد. افرادی که به دلایل موجه و مورد یید سازمان وظیفه غیبت کرده اند از این شرط مستثنا هستند. شرط دیگر همان رسیدن به سن مشمولیت است که طبق آن افرادی که تمام شرایط لازم را هم داشته شند تنها بعد از سن قانونی میتوانند اقدامات لازمه را انجام دهند. مورد دیگر این است که فرد مشمول ید تنها فردی شد که صلاحیت نگهداری مکفول را بر عهده دارد.

اما تعدادی شرایط دیگر برای برعهده گرفتن کفالت خواهر نظر گرفته شده است که تنها اختصاصی این نوع معافیت میشد و به ترتیب زیر میشند:

  • یکی از این شرایط فوت پ مکفول میشد.
  • فرد متقاضی اخذ کفالت برا سالم لای ۱۸ سال نداشته شد. لازم به ذکر است که داشتن برا ناتنی لای ۱۸ سال مانع اخذ کفالت خواهر نمیشد.
  • خواهر فاقد همسر شد یعنی فوت کرده یا طلاق گرفته شد.
  • شرط دیگری که برای متقاضیان کفالت خواهر نظر گرفته شده است این است که خواهر نید فرزند پسر سن لای ۱۸ داشته شد.

ممکن است این سوال مطرح شود که آیا مشمولانی که پ شان حبس است از این معافیت برخوردار هستند یا خیر؟ طبق قوانین نظام وظیفه تنها فوت پ میتواند دلیل بر اخذ کفالت و سرپرستی خواهر شد.

نحوه اخذ معافیت کفالت خواهر چگونه است؟

نحوه اخذ معافیت کفالت خواهر و اطلاع از مراحل آن برای افرادی که تمام شرایط لازم برای اخذ این معافیت را دارند امری مهم و ضروری است. مرحله ی اولی که مشمولان ید برای یافت معافیت کفالت خواهر اقدام کنند مراجعه به دفاتر پلیس الکترونیک است دفترچه راهنمای خدمت سرزی را یافت کنند. مشمول ید فرم های موجود این دفترچه را تکمیل کند و دیگر مدارک مورد نیاز را گردآوری کند. بعد از تکمیل مدارک نوبت به تحویل آنها به سازمان وظیفه کشور میرسد. این مرحله نیز دفاتر پلیس +۱۰ انجام میگیرد. بعد از اینکه تمام مدارک اختیار سازمان وظیفه قرار گرفت این سازمان بررسی های لازم را انجام میدهد و یافت استعلاماتی صحت و سقم مدارک را مورد سنجش قرار میدهد. سپس پایان مراحل مربوط به نحوه اخذ معافیت کفالت برای خواهر افراد واجد شرایط کارت معافیت دائم از خدمت سرزی صا میشود.

 

معافیت کفالت خواهر معلول چگونه است؟

معافیت کفالت خواهر معلول یکی از اقسام معافیت های کفالت است که برای مشمولان واجد شرایط نظر گرفته شده است. افرادی که پشان فوت کرده شد و دارای خواهر معلول شند بعد از اخذ ییدیه های پزشکی مبنی بر بیماری و معلولیت خواهر، فرد متقاضی به عنوان مشمول معافیت کفالت شناخته میشوند. لازم به ذکر است که این نوع معافیت نیز مشمولان دارای برا تنی لای ۱۸ سال از یافت معافیت منع خواهند شد مگر اینکه برا نیز دارای معلولیت شد. گاهی مشمولان این موضوع را مطرح میکنند که آیا داشتن ما مانع اخذ معافیت کفالت خواهر معلول است؟ طبق قوانین نظام وظیفه ما نمیتواند به عنوان کفیل نظر گرفته شود به همین دلیل این شرایط نیز کفالت خواهر بر عهده ی برا تنی قرار میگیرد. لازم به ذکر است که واگذاری سرپرستی خواهر معلول به دیگر ارگان ها مانند بهزیستی و… مانع اخذ معافیت میشد.

مدارک لازم برای گرفتن کفالت خواهر شامل چه مواردی است؟

مدارک لازم برای گرفتن کفالت خواهر یکی از مهم ترین قسمت هایی است که متقاضیان یافت این نوع کفالت ید نظر داشته شند. لذا دانستن لیست کامل این مدارک امری ضروری است. برخی از این مدارک بدین شرح میشند: فرم های تکمیل شده مربوط به وضعیت مشمولان موجود دفترچه راهنمای سرزی و ارائه ی آن ها به سازمان وظیفه یکی از مهم ترین مدارک میشد. فردی که میخواهد کفالت خواهر خود را بر عهده گیرد ید اثت کند که شرایط لازم را دارد لذا ارائه ی مدارک نیز ید همین راس شد. مثلا ارائه ی گواهی فوت پ دلیلی برای یافت کفالت خواهر است. تصویر شناسنامه مشمول و ما و خواهر، ارائه ی عکس سه چهار از مشمول و خواهر و… از دیگر مدارک لازم برای گرفتن کفالت خواهر میشد.

همچنین فردی که دارای برا سن قانونی ولی دارای معلولیت است ید بیماری و معلولیت برا را نیز اثت کند. ارائه ی مدارک پزشکی برا برای همین منظور الزامی است. بعد از ارائه ی همه ی این مدارک استعلاماتی از سوی سازمان وظیفه ی کشور انجام میشود که صورت یید مدارک و شواهد معافیت کفالت برای مشمول نظر گرفته میشود.

 

شرایط معافیت کفالت برا چگونه است؟

شرایط معافیت کفالت برا نیز از دیگر محث مورد توجه نظام وظیفه است. مشمولان برای اخذ این نوع معافیت کفالت نیز ید شرایط عمومی مطرح شده که شامل نداشتن غیبت، و رسیدن به سن مشمولیت است را دارا شند. همچنین مشمولان ید تنها فرد زنده ای شند که صلاحیت نگهداری از برا را دارند   بتوانند برای اخذ معافیت اقدام کنند. علاوه بر این موارد یافت معافیت کفالت به سبب برعهده داشتن کفالت برا تنها صورتی امکان پذیر است که برا یا همان مکفول کمتر از ۱۸ سال سن داشته شد و یا به سبب بیماری و معلولیت توانایی نگهداری از خود را نداشته شد. یکی از شرایط معافیت کفالت برا این است که فرد مکفول همسر و یا فرزند پسر نداشته شد.

افرادی که متقاضی یافت چنین معافیتی هستند ید مدارک دال بر بیماری و یا تعیین سن برا خود را به سازمان مربوطه ارائه دهند. به این ترتیب افرادی که همه ی این شرایط را داشته شند به عنوان کفیل برا معلول و یا صغیر خود شناخته میشوند که سازمان وظیفه این گروه افراد را از خدمت معاف میکند.

سوالات متداول

شرایط لازم برای اخذ معافیت کفالت کدامند؟

نداشتن غیبت و رسیدن به سن مشمولیت از جمله این شرایط است، همچنین مشمول ید تنها فرد زنده ای شد که صلاحیت نگهداری مکفول را بر عهده دارد.

شرایط اخذ کفالت خواهر کدامند؟

فوت پ، خواهر فاقد همسر و فرزند پسر شد همچنین مشمول تنها سرپرست خواهر شد و برا تنی که به سن قانونی رسیده، نداشته شد.

مدارک لازم برای گرفتن کفالت خواهر را نام ببرید؟

گواهی فوت پ، تصویر شناسنامه مشمول و ما و خواهر، ارائه ی عکس سه چهار از مشمول و خواهر و مدارک مربوط به بیماری و معلولیت خواهر معلول را نیز اثت کند.

 

معافیت کفالت خواهر یا برا چگونه است؟

شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .

معافیت کفالت خواهر یا برا چگونه است؟

 

 

    

 

منبع:لینک منبع
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.