قانون جریمه مشمولان غایب چه زمانی اجرایی می شود؟

۲۵ بازديد
 
5 / 5 ( 1 vote )

جریمه مشمولان غایب  چیست و چگونه محاسبه میشود؟ این سوالی است که ممکن است ذهن بسیاری از افراد شد. اما قبل از صحبت مورد غیبت سرزی و جریمه های آن بهتر است اخر نظام وظیفه و دوره ی خدمت ضرورت بیشتر آشنا شویم. خدمت سرزی یک وظیفه ی عمومی است که بر تمام جوانان ذکور سن ۱۸ سالگی کشورمان واجب میشود. به همین منظور مسائل نظام وظیفه یکی از اخر مهم کشورمان به حساب میاید. کسانی که تحصیل خود را دبیرسن ها به پایان میرسانند. به سن مشمولیت رسیده و برای رفتن به خدمت سرزی مشمول خدمت وظیفه خواهند شد. به همین منظور این افراد و خانواده هایشان تلاش میکنند جدیدترین اخر نظام وظیفه را دنل کنند.

این جوانان پس از شروع سن ۱۹ سالگی ید برای اعزام به خدمت آماده شوند. اما راه های زیادی دیگری نیز برای آنان وجود دارد از رفتن به سرزی آسوده خاطر شوند. سال های اخیر سازمان نظام وظیفه عمومی کشور راه های مهمی را پیش روی جوانان قرار داده است. یکی از این تسهیلات ادامه تحصیل دانشگاه های مختلف میشد. که صد زیادی از جوانان این راه را انتخاب کرده و روانه ی دانشگاه ها میشوند. برخی دیگر نیز شرایط معافیت های گوناگون را داشته و از خدمت سرزی نظام وظیفه معاف میشوند. اما دسته ی سوم آن افرادی را شامل میشوند که به عنوان مشمول غایب شناخته میشوند.

مشمول غایب کسی است که پس از رسیدن به سن مشمولیت برای رفتن به خدمت سرزی اقدامات مورد نیاز را انجام نداده و وارد غیبت غیر موجه میشود. این افراد به دلیل غیبت خود ید جریمه پرداخت کنند. اما برای سرزان غایب نیز مزایایی نظر گرفته شده است. که بر اساس این قوانین جوانان میتوانند شرایط ویژه از معافیت های سرزان غایب بهره مند شده و کارت معافیت یافت کنند. این نوع معافیت ها قوانین خاص خود را دارد که مبحث جریمه برای مشمولان غایب این بخش جای  میگیرد. متقاضیان میتوانند ادامه ی مقاله اطلاعات لازم این زمینه را کسب کنند.

قانون جریمه مشمولان غایب  چگونه است؟

قانون جریمه مشمولان غایب مجموعه شرایط و قواعدی است که سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا برای مشمولان غایب نظر گرفته است. زیرا غیبت سرزی یکی از عواملی است که سازمان نظام وظیفه به شدت آن برخورد خواهد کرد. اما توجه به این سختگیری ها، هر ساله پس از اعلام شرایط خرید خدمت سرزی، قانون جریمه برای مشمولان غایب صا میشود. داوطلن پس از عمومی شدن این اطلاعیه ها، میتوانند برای یافت معافیت سرزان غایب اقدام کنند.

عدم تمدید قانون جریمه مشمولان غایب چیست؟

عدم تمدید قانون جریمه مشمولان غایب امسال از سوی مقامات سازمان نظام وظیفه ی عمومی اعلام شده است. که بر اساس آن مشمولین نید منتظر خرید خدمت سرزی خود از طریق پرداخت جریمه شند. همانطور که میدانید هر ساله سازمان نظام وظیفه به صورت عمومی اطلاعیه خرید خدمت سرزی مشمولان غایب را علنی میکنند. این اطلاعیه ها ریخ مشخصی ندارد. ولی به طور معمول نیمه ی اول هر سال این اطلاعیه به مشمولین ابلاغ میشود. که بر اساس آن مشمولین میتوانند پرداخت هزینه مشخص شده حتی به صورت اقساط، کارت معافیت خود را یافت کنند.

اما برای سال ۹۸ مسئولان نیروهای مسلح، عدم تمدید قانون جریمه مشمولان را حال حاضر اعلام کرده اند. به همین منظور مشمولان ید منتظر اخر بعدی این سازمان بمانند بتوانند پرداخت جریمه از رفتن به خدمت سرزی معاف شوند.

 

دستگیری مشمولان غایب چه زمانی است؟

دستگیری مشمولان غایب همه ی زمان ها امکان پذیر خواهد بود. آن دسته از مشمولین غایبی که برای اعزام به خدمت اقدام نمیکنند. ید نظر داشته شند که برخی شرایط ممکن است دستگیر شده و به عنوان سرز غایب شناخته شوند. پس از آن مشمولین به خدمت سرزی اعزام میشوند. البته ید به این نکته نیز توجه داشته شید که دستگیری مشمولان غایب ممکن است به صورت کاملا ناگهانی اتفاق بیفتد.

به همین منظور جوانان و مشمولین غایبی که قصد دارند به مدت ۸ سال غیبت شند. سپس برای خرید خدمت سرزی و پرداخت جریمه اقدام کنند. ید مرتکب خطا و اشتهی نشوند. زیرا هرگونه خطا و اشته حتی رانندگی نیز منجر به آن میشود مامورین نیروی انتظامی و ماموران راهنمایی و رانندگی وضعیت خدمت سرزی آنان را استعلام کرده و شرایطشان را مورد بررسی قرار دهند.

شرایط سرزان فراری از خدمت نیز مانند افراد غایب است. اما این تفاوت که مشمولین فراری به خدمت سرزی فرسده شده و برای آن ها بر اساس میزان غیبت جریمه و اضافه خدمت لحاظ میشود. شما داوطلن  گرامی میتوانید آخرین اخر فرار از خدمت سرزی را از سایت مرکز آویژه دنل نمایید.

مبلغ جریمه مشمولان غایب خدمت چق است؟

مبلغ جریمه مشمولان غایب خدمت هر ساله بر اساس لایحه تصویب شده هیئت دولت مشخص میشود. این میزان جریمه مبلغی است که مشمولین غایب ید به حساب سازمان نظام وظیفه عمومی کشور واریز کرده بتوانند مراحل یافت معافیت خود را طی کنند. هر ساله این مبلغ جریمه مشمولین غایب تغییراتی را نیز شامل میشود. که بر اساس این تغییرات مشمولین هزینه ی معافیت خود را واریز میکنند.

متقاضیان خرید خدمت سرزی از طریق پرداخت جریمه غایبین ید نظر داشته شند که مبلغ این جریمه ها بر اساس نوع آخرین مک تحصیلی مشمولین غایب محاسبه میشود. این شرایطی است که مشمولین مدارک لاتر ید میزان هزینه ی بیشتری را به عنوان جریمه پرداخت کنند. آن دسته از متقاضیانی که قصد دارند غیبت سرزی، معافیت یافت کنند بدانند که از شروع مشمولیت آن ها ید ۸ سال بگذرد. این افراد بتوانند خواست معافیت داده و هم چنین سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا مدارک معافیت  آن ها را مورد بررسی قرار خواهد داد.

میزان جریمه ی مشمولان غایب

  • افراد مک تحصیلی زیر دیپلم: مبلغ جریمه به ارزش ۱۰ میلیون تومان
  • افراد مک تحصیلی دیپلم: مبلغ جریمه به ارزش ۱۵ میلیون تومان
  • افراد مک تحصیلی کاردانی یا فوق دیپلم: مبلغ جریمه به ارزش ۲۰ میلیون تومان
  • افراد مک تحصیلی کارشناسی یا لیسانس: مبلغ جریمه به ارزش ۲۵ میلیون تومان
  • افراد مک تحصیلی کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس: مبلغ جریمه به ارزش ۳۰ میلیون تومان
  • افراد مک تحصیلی دکتری تخصصی غیر پزشکی: مبلغ جریمه به ارزش ۴۰ میلیون تومان
  • افراد مک تحصیلی دکتری پزشکی: مبلغ جریمه به ارزش ۳۵ میلیون تومان
  • افراد مک تحصیلی دکتری تخصصی پزشکی: مبلغ جریمه به ارزش ۵۰ میلیون تومان

میبینید که میزان این جریمه ها لا بوده و برحسب مک تحصیلی افزایش نیز میابد. مشمولین ید توجه داشته شند که این نرخ هزینه برای سال های گذشته اعمال میشده است. اگر متقاضیان عزیز قصد دارند که این جریمه را برای ۸ سال غیبت خود بپردازند و کارت معافیت یافت کنند. داوطلن ید قبل از هرگونه اقدام، اطلاعات لازم این زمینه ها را بدست آورده و سپس برای ثبت خواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی اقدام کنند.

 

طرح جریمه مشمولان غایب چه زمانی اجرا میشود؟

طرح جریمه مشمولان غایب زمانی اجرایی خواهد شد که سد نیروهای مسلح و سازمان نظام وظیفه عمومی کشور اطلاعیه پرداخت جریمه را صا کنند. قبل از آن مشمولین نمیتوانند برای خرید خمت سرزی خود اقدام کنند. این طرح سال های گذشته اجرایی شده است. زمان مشخصی از سال اطلاعیه ی آن به صورت عمومی صا میشود. متقاضیان و داوطلن بتوانند پرداخت جریمه ی مشخص شده، کارت معافیت خود را هر چه سریع تر یافت کنند.

البته ید به این نکته نیز دقت داشته شید که زمان  مشخصی برای اطلاعیه طرح جریمه برای مشمولان غایب وجود ندارد. پس آن دسته از مشمولین غایبی که قصد دارند این طرح شرکت کنند میتوانند از طریق مشاوره سرزی مرکز مشاوره آویژه راهنمایی های لازم را یافت کرده و از آخرین اخر نظام وظیفه عمومی کشور خبر شوند.

سوالات متداول

مشمولین غایب چه زمانی میتوانند برای خرید خدمت سرزی اقدام کنند؟

آن دسته از مشمولینی که از خدمت سرزی فراری بوده و یا به طور کامل از رفتن به خدمت دوره ی ضرورت امتناع کردند. میتوانند پس از ۸ سال غیبت، از این شرایط استفاده کرده و پرداخت جریمه نقدی کارت معافیت یاقت کنند.

میزان جریمه مشمولین مک کارشناسی ارشد یا همان فوق لیسانس برای خرید خدمت سرزی چق است؟

این میزان جریمه مقاطع مختلف متفاوت میشد. که برای متقاضیان مک کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس ۳۰۰ میلیون ریال اعلام شده است.

مشمولین میتوانند جریمه ی غیبت سرزی را به صورت اقساط پرداخت کنند؟

بله. بر اساس آخرین مصوت سازمان نظام وظیفه، آن دسته از مشمولینی که قصد دارند کارت معافیت خود را از طریق پرداخت جریمه یافت کنند. میتوانند کل هزینه را به صورت اقساط پرداخت کرده و کارت معافیت خود را بگیرند.

 

قانون جریمه مشمولان غایب چه زمانی اجرایی می شود؟

شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .

قانون جریمه مشمولان غایب چه زمانی اجرایی می شود؟

 

 

    

 

منبع:لینک منبع
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.