آیا تاریخ اعزام به خدمت مشمولان غیر غایب متقاضی خدمت سربازی تمدید شد

۳۲ بازديد
 
5 / 5 ( 1 vote )

ریخ اعزام به خدمت مشمولان غیر غایب متقاضی خدمت سرزی

ریخ اعزام به خدمت مشمولان غیر غایب پس از تکمیل پرونده و انجام مراحل اعزام به خدمت سرزی مشخص میشود. جوانان ذکور کشور ما سن ۱۹ سالگی مشمول خدمت سرزی میشوند. رسیدن به سن مشمولیت به این معناست که متقاضیان ید برای اعزام به خدمت آماده شوند. اما برخی از این افراد میتوانند از انواع معافیت های سرزی استفاده کرده و کارت معافیت یافت کنند. سایرین نیز میتوانند ریخ اعزام به خدمت سرزی خود را تمدید کرده یا از انواع معافیت های تحصیلی بهره بگیرند.

پس از اقدام برای رفتن به خدمت مقدس سرزی، ریخ اعزام به خدمت مشمولان غیر غایب از طرف سازمان نظام وظیفه عمومی کشور مشخص میشود. آن دسته از مشمولینی که تقاضای تمدید اعزام به خدمت سرزی خود را دارند. میتوانند داشتن شرایط زیر خواست خود را ثبت کرده و ریخ اعزام به خدمت سرزی خود را تمدید کنند.

شرایط و ضوابط تمدید ریخ اعزام به خدمت مشمولان غیر غایب

 • از مهم ترین شرایط تمدید و تعحیل ریخ اعزام به خدمت سرزی، نداشتن غیبت غیر موجه میشد.
 • خواست تمدید ریخ اعزام به خدمت سرزی برای مشمولان، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی صورت میپذیرد.
 • تمدید ریخ اعزام به خدمت سرزی مشمولین مدارک دیپلم و زیر دیپلم یک ماه میشد.
 • تمدید ریخ اعزام به خدمت نظام وظیفه برای دارندگان مک کاردانی و مدارک لاتر دو ماه امکان پذیر است.
 • خواست تمدید ریخ اعزام به خدمت سرزی برای هر مشمول تنها یکر امکان پذیر است.
 • مشمولین برای ثبت خواست خود ید یک ماه قبل از اعزام به خدمت اقدام کرده سازمان نظام وظیفه عمومی کشور خواست آنان را بررسی کند.
 • مشمولین به دلیل بیماری، مشکلات و بلایای طبیعی و فوت بستگان خود نیز میتوانند اعزام به خدمت خود را تمدید کنند.
 • مشمولین دارای مشکلات از جمله بیماری ها، فوت بستگان و غیره میتوانند روز اعزام نیز برای تمدید خدمت سرزی خود اقدام کنند.
 • مشمولین پذیرفته شده دانشگاه ها، برای ثبت خواست تمدید ریخ خدمت سرزی خود میتوانند اقدام کرده و از ۶ ماه تمدید خدمت بهره مند شوند.

مشمولین خدمت سرزی ید اولین ماه از سن ۱۹ سالگی خود برای اعزام به خدمت اقدام کرده و مراحل آن را انجام دهند. آن دسته از مشمولینی که قصد تمدید و تعجیل دارند نیز میتوانند شرایط گفته شده لا خواست خود را ثبت کرده و از این تسهیلات استفاده کنند.

اگر مورد نظام وظیفه دچار تردید هایی شده اید که تصمیم گیری را برای شما دشوار کرده است نگران نشید. اکثر افراد هنگامی که مشکلاتی حیطه ی ریخ اعزام به خدمت رو به رو مشوند سرگم و نگران میشوند. راهی که ما مرکز مشاوره آویژه پیشنهاد میدهیم این است که از تجربیات افراد مطلع حوزه نظام وظیفه بهره بگیرید. ید ما به این نکته ور داشته شیم که پیشرفت و ترقی علم و دانش و رفع مشکلات و موانع زندگی بشری نتیجه همفکری و همکاری و تعامل انسانها بوده است. حال شما نیز اگر مشکلاتی ره ریخ اعزام به خدمت مشمولان غیر غایب دارید، مییست از تجربیات دیگران حتما استفاده کنید.

قطعا اگر منوال بر این بود که هرکس بر رای و نظر خود متکی شد و از دیگران هیچ کمکی نگیرد، مطمئنا پیشرفتی نیز عرصه های مختلف زندگی ما انسانها نیز صورت نمی پذیرفت. اگر شما نیز دچار مشکلاتی ره ریخ اعزام به خدمت شده اید می یست به تجارب دیگران تکیه کنید. ما نیز مرکز مشاوره آویژه معتقدیم که حل مسائل و مشکلات گرو بهره گیری از پیشنهادات سازنده افراد مطلع است. شما میتوانید مشکلات خود را مرکز مشاوره آویژه از طریق مطالعه مقالات، طرح مسئله، مشاوره و نظرخواهی مطرح کنید و راهکارهای مناسبی را یافت کنید.

 

خدمات مشاوره نظام وظیفه  آویژه:

کسری خدمت:  صورت داشتن یکسری شرایط می توانید از کسری خدمت استفاده نمایید. کسری خدمت سرزی شامل:

 • کسری فرزندان ایثارگران و رزمندگان
 • کسری خدمت جبهه پ
 • کسری خدمت مناطق بد آب و هوا
 • کسری بسیج
 • کسری خدمت نخبگان
 • کسری خدمت مهلین
 • پروژه های کسری خدمت می شد.

مشمولان خدمت سرزی می توانند داشتن شرایط از انواع کسری خدمت استفاده کنند.

انواع معافیت های سرزی: معافیت های نظام وظیفه شامل:

 • معافیت تحصیلی
 • معافیت پزشکی
 • معافیت کفالت
 • معافیت ایثارگری
 • معافیت موقت
 • معافیت دائم
 • معاف از رزم
 • و غیره می شد.

افراد طبق شرایطی که دارند می توانند از هر یک از انواع معافیت های سرزی استفاده نمایند.

 • نحوه یافت امریه:

افراد مشمولی که می خواهند برای یافت امریه خدمت سرزی اقدام نمایند؛ ید از مراحل و شرایط آن کاملا اطلاع داشته شند بتوانند از این فرصت استفاده نمایند. برای یافت امریه سرزی ید رشته تحصیلی ن سازمانی که می خواهید امریه بگیرید، متناسب شد. مقطع تحصیلی فرد بسته به سازمان مورد نظر از دیپلم دکتری را شامل می شود. از جمله مواردی که گرفتن امریه بسیار مهم است، نداشتن غیبت می شد.

 • اعزام به خدمت:

هر فرد ذکور ایرانی وقتی به سن ۱۸ سالگی تمام می رسد، مشمول قانون خدمت وظیفه قرار می گیرد. فرد این موقعیت ید برای اعزام به خدمت سرزی آماده شود. فرد مشمول ید اقدام به یافت دفترچه خدمت وظیفه از دفاتر خدماتی نماید. همچنین خواست خود را سامانه انجام دهد. بعضی از مشولین نیز به جای اعزام به خدمت از انواع معافیت ها و کسری های خدمت سرزی استفاده می نمایند.

 • قوانین نظام وظیفه خدمت سرزی:

طبق قانون سن مشمولیت بین ۱۸ ۵۰ سالگی است ولی ز هم برخی شرایط ممکن است بر حسب ضرورت به ۶۰ سالگی هم برسد. مطابق قوانین نظام وظیفه، مدت خدمت مشمولین مناطق عادی و نظامی ۲۱ ماه است و برای مشمولینی که سازمان ها و ارگان های غیرنظامی خدمت می کنند، ۲۴ است. از آنجا که قوانین وظیفه عمومی دائماً حال تغییر و تحول است، افراد ید از قوانین بروز و تغییر یافته اطلاع داشته شند. شاید بتوانند از امتیازات مربوط به گرفتن انواع معافیت های سرزی، کسری خدمت، امریه و غیره استفاده کنند.

 • خروج از کشور:

افرادی که به سن مشمولیت نرسیده اند برای خروج از کشور مشکلی ندارند و نیاز به گرفتن مجوزی نمی شد؛ اما فردی که به سن مشمولیت رسیده است حداکثر ۱ سال بعد از ترک تحصیل، اخراج یا فراغت از تحصیل ید خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید. دانش آموزان یا دانشجویانی که معافیت سرزی دارند خروج از کشور از سوی وظیفه عمومی هیچگونه ممنوعیتی ندارند. مشمولان جهت سفرهای زیارتی، علمی، غیرزیارتی، کاری، مطالعاتی، ورزشی، ماموریتی و … ید جهت خروج از کشور از وثیقه استفاده نمایند.

 • مشمولین خدمت:

افرادی مشمولی که به سن اعزام به خدمت رسیده اند یا برای خدمت سرزی اعزام می شوند یا اینکه مشمول غیبت می شوند. گاهی مشمولین بر اثر ناآگاهی وارد دوره غیبت می شوند؛ بنابراین اطلاع از قوانین اعزام به خدمت خیلی ضروری می شد. گاهی اوقات وجود اینکه فرد وارد دوره غیبت می شود اما می تواند استفاده از شرایطی از غیبت موجه استفاده نماید.

 • توجیه غیبت:

شرایطی مثل: داشتن بیماری، حوادثی که عث صدمات جسمی و روانی فرد مشمول شده و مانع اعزام به خدمت او شده است، بستری شدن بیمارسن بر اثر بیماری، فوت کردن یکی از اعضای جه یک خانواده مشمول، مشکلات اداری ایجاد شده دفترچه اعزام به خدمت فرد. اینها میتواند موجب توجیه غیبت مشمول شود. برخی مشمولین هم خواست تمدید و یا تعجیل خدمت را دارند که بر اساس ارائه مدارک این اقدام یکر برای فرد انجام می شود. اگر غیبت موجه نشد، فرار از خدمت محسوب می شود.

 

 

آیا ریخ اعزام به خدمت مشمولان غیر غایب متقاضی خدمت سرزی تمدید شد

شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .

آیا ریخ اعزام به خدمت مشمولان غیر غایب متقاضی خدمت سرزی تمدید شد

 

 

    

 

منبع:لینک منبع
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.