ضوابط و مقررات کسری خدمت ایثارگری در سال ۹۸ اعلام شد

۲۷ بازديد
 
5 / 5 ( 1 vote )

ضوابط و مقررات کسری خدمت ایثارگری چگونه است؟

ضوابط و مقررات کسری خدمت ایثارگری فرصت مناسبی برای جوانان است بتوانند زمان کمتری را برای گذراندن دوره ی خدمت سرزی اختصاص دهند. کسری های خدمت سرزی یکی از مهم ترین تسهیلاتی است که سازمان نظام وظیفه برای متقاضان قرار داده است. که بر اساس آن مشمولین میتوانند به جای ۲۴ ماه خدمت دوره ی ضرورت، بین ۶ ماه ۱۲ ماه کسری خدمت یافت کرده و ماه های کمتری را پادگان های نظامی سپری کنند.

کسری های خدمت سرزی انواع مختلفی دارد. هم چنین شرایط خاصی برای هر یک از این کسری های خدمت وجود دارد که مشمولین ید اطلاعات لازم مورد آن ها را بدست آورند. این میان کسری های خدمت ایثارگری یکی از مهم ترین انواع کسری های خدمت است که به برخی جوانان تعلق میگیرد. ضوابط و مقررات کسری خدمت ایثارگری از طریق سازمان نظام وظیفه کشور هر ساله اعلام شده و  از داوطلن  خواسته میشود که  دست داشتن مدارک لازم برای استفاده از این کسری های خدمت سرزی هر چه سریع تر اقدام کنند. این شرایط شامل بخش های زیر میشد.

ضوابط و مقررات کسری خدمت ایثارگری

 • سابقه ی جبهه والدین مشمول( پ یا ما مشمولین یا هردو)
 • سابقه ی اسارت پ یا ما مشمولین
 • صد جانزی والدین مشمول

مشمولینی که از هر یک از موارد لا برخوردار شند. میتوانند دست داشتن مدارک مورد نیاز به سازمان مربوطه مراجعه کرده و میزان مشخی کسری خدمت یافت کنند. این میزان کسری خدمت که گذشته به ازای هر صد جانزی یا هر ماه حضور جبهه و اسارت ۹ روز بوده است. بر اساس قوانین جدید این میزان کسری خدمت افزایش یافته و به شکل زیر به مشمولین متقاضی تعلق میگیرد.

میزان کسری خدمت سرزی ایثارگری

 • به ازای هر ماه سابقه ی جبهه ی والدین مشمولین به میزان ۱۲ روز کسری خدمت به داوطلن تعلق میگیرد.
 • به ازای هر صد جانزی پ یا ما مشمولین، ۱۲ روز کسری خدمت برای مشمول نظر گرفته شده است.
 • برای مشمولینی که والدینشان اسارت بوده اند. به میزان هر ماه اسارت والدین، به مدت ۱۲ روز کسر خدمت سرزی برای متقاضیان نظر گرفته میشود.

اگرچه مشمولین سابقه ی جبهه و ایثارگری والدین خود میتوانند از کسری خدمت سرزی بهره مند شوند. اما معافیت هایی نیز برای این افراد نظر گرفته شده است. که بر اساس ۳۰ ماه حضور والدین جبهه و اسارت آن ها و هم چنین جانزی لای ۲۵ صد محاسبه میگردد.

شاید شما نیز مسائل مربوط به کسری خدمت سرزی دچار مشکلات و سرگمی هایی شده شید. اغلب اوقات دیده شده است که عدم تصمیم گیری ست و به موقع افراد حیطه کسری خدمت ایثارگری ناشی از عدم دسترسی به اطلاعات به روز و صحیح است. اما زمانیکه شما ره کسری خدمت سرزی مشکلاتی دارید بیشتر مواقع دسرهای شما میتواند ناشی از مشورت نکردن افراد مطلع و متخصص شد. انسانها همه حیطه های زندگی خود به مشکلاتی برمیخورند که آنها را بر سر دو راهی های انتخاب های دشوار قرار میدهد. اینجاست که شما برای تصمیم گیری ست نیازمند یاری گرفتن از تجربیات دیگران میشوید.

مورد مسائل مربوط به  کسری خدمت ایثارگری شما بدون استفاده از تجربیات مفید دیگران قا نخواهید بود راه حل کارسازی برای مشکلات خود بیابید. بهتر است برای یک روند پیچیده تصمیم گیری ره مسائل کسری خدمت ایثارگری از مشاوره و همفکری افراد تجربه بهره بگیرید. بدین ترتیب بتوانید از گردنه های سخت و دشوار زندگی به سلامت عبور کنید. مشاوران ما مرکز مشاوره آویژه سعی کرده اند مقاله هایی مفید را این حیطه جمع آوری کنند شما بتوانید راهکارهای مسائل و مشکلات خود را پیدا کرده و به کار ببندید. مرکز مشاوره آویژه هم مورد ضوابط و مقررات کسری خدمت ایثارگری  اطلاعات دقیقی اختیار شما قرار می دهد.

 

خدمات مشاوره نظام وظیفه  آویژه:

کسری خدمت:  صورت داشتن یکسری شرایط می توانید از کسری خدمت استفاده نمایید. کسری خدمت سرزی شامل:

 • کسری فرزندان ایثارگران و رزمندگان
 • کسری خدمت جبهه پ
 • کسری خدمت مناطق بد آب و هوا
 • کسری بسیج
 • کسری خدمت نخبگان
 • کسری خدمت مهلین
 • پروژه های کسری خدمت می شد.

مشمولان خدمت سرزی می توانند داشتن شرایط از انواع کسری خدمت استفاده کنند.

انواع معافیت های سرزی: معافیت های نظام وظیفه شامل:

 • معافیت تحصیلی
 • معافیت پزشکی
 • معافیت کفالت
 • معافیت ایثارگری
 • معافیت موقت
 • معافیت دائم
 • معاف از رزم
 • و غیره می شد.

افراد طبق شرایطی که دارند می توانند از هر یک از انواع معافیت های سرزی استفاده نمایند.

 • نحوه یافت امریه:

افراد مشمولی که می خواهند برای یافت امریه خدمت سرزی اقدام نمایند؛ ید از مراحل و شرایط آن کاملا اطلاع داشته شند بتوانند از این فرصت استفاده نمایند. برای یافت امریه سرزی ید رشته تحصیلی ن سازمانی که می خواهید امریه بگیرید، متناسب شد. مقطع تحصیلی فرد بسته به سازمان مورد نظر از دیپلم دکتری را شامل می شود. از جمله مواردی که گرفتن امریه بسیار مهم است، نداشتن غیبت می شد.

 • اعزام به خدمت:

هر فرد ذکور ایرانی وقتی به سن ۱۸ سالگی تمام می رسد، مشمول قانون خدمت وظیفه قرار می گیرد. فرد این موقعیت ید برای اعزام به خدمت سرزی آماده شود. فرد مشمول ید اقدام به یافت دفترچه خدمت وظیفه از دفاتر خدماتی نماید. همچنین خواست خود را سامانه انجام دهد. بعضی از مشولین نیز به جای اعزام به خدمت از انواع معافیت ها و کسری های خدمت سرزی استفاده می نمایند.

 • قوانین نظام وظیفه خدمت سرزی:

طبق قانون سن مشمولیت بین ۱۸ ۵۰ سالگی است ولی ز هم برخی شرایط ممکن است بر حسب ضرورت به ۶۰ سالگی هم برسد. مطابق قوانین نظام وظیفه، مدت خدمت مشمولین مناطق عادی و نظامی ۲۱ ماه است و برای مشمولینی که سازمان ها و ارگان های غیرنظامی خدمت می کنند، ۲۴ است. از آنجا که قوانین وظیفه عمومی دائماً حال تغییر و تحول است، افراد ید از قوانین بروز و تغییر یافته اطلاع داشته شند. شاید بتوانند از امتیازات مربوط به گرفتن انواع معافیت های سرزی، کسری خدمت، امریه و غیره استفاده کنند.

 • خروج از کشور:

افرادی که به سن مشمولیت نرسیده اند برای خروج از کشور مشکلی ندارند و نیاز به گرفتن مجوزی نمی شد؛ اما فردی که به سن مشمولیت رسیده است حداکثر ۱ سال بعد از ترک تحصیل، اخراج یا فراغت از تحصیل ید خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید. دانش آموزان یا دانشجویانی که معافیت سرزی دارند خروج از کشور از سوی وظیفه عمومی هیچگونه ممنوعیتی ندارند. مشمولان جهت سفرهای زیارتی، علمی، غیرزیارتی، کاری، مطالعاتی، ورزشی، ماموریتی و … ید جهت خروج از کشور از وثیقه استفاده نمایند.

 • مشمولین خدمت:

افرادی مشمولی که به سن اعزام به خدمت رسیده اند یا برای خدمت سرزی اعزام می شوند یا اینکه مشمول غیبت می شوند. گاهی مشمولین بر اثر ناآگاهی وارد دوره غیبت می شوند؛ بنابراین اطلاع از قوانین اعزام به خدمت خیلی ضروری می شد. گاهی اوقات وجود اینکه فرد وارد دوره غیبت می شود اما می تواند استفاده از شرایطی از غیبت موجه استفاده نماید.

 • توجیه غیبت:

شرایطی مثل: داشتن بیماری، حوادثی که عث صدمات جسمی و روانی فرد مشمول شده و مانع اعزام به خدمت او شده است، بستری شدن بیمارسن بر اثر بیماری، فوت کردن یکی از اعضای جه یک خانواده مشمول، مشکلات اداری ایجاد شده دفترچه اعزام به خدمت فرد. اینها میتواند موجب توجیه غیبت مشمول شود. برخی مشمولین هم خواست تمدید و یا تعجیل خدمت را دارند که بر اساس ارائه مدارک این اقدام یکر برای فرد انجام می شود. اگر غیبت موجه نشد، فرار از خدمت محسوب می شود.

 

ضوابط و مقررات کسری خدمت ایثارگری سال ۹۸ اعلام شد

شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .

ضوابط و مقررات کسری خدمت ایثارگری سال ۹۸ اعلام شد

 

 

    

 

منبع:لینک منبع
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.