مشاوره معافیت کفالت سربازی نظام وظیفه

۲۵ بازديد
 
5 / 5 ( 2 votes )

مشاوره معافیت کفالت شامل چه خدماتی به مشمولین خدمت سرزی میشود : 

مشاوره معافیت کفالت می تواند انواع کفالت های مختلف که از معافیت برخوردار می شوند راهنمایی های لازم را به شما عزیزان ارائه نماید . برای اخذ معافیت کفالت شرایط و ضوابط خاصی مورد اجرا است که مشاوره معافیت کفالت می توان به همه آنها دستیابی پیدا کرد . بهترین شیوه برای اخذ معافیت ها دانستن راهنمایی های لازم است . این زمینه می توان مجرب و متخصص کمک گرفت . مشاورین می توانند بهترین رهنمودها و آسان ترین راهها را برای اخذ انواع معافیت ها پیش رو بگذارند . یکی از مجرب ترین مرکز مشاوره این زمینه مرکز مشاوره آویژه می شد که انتخابی کاملا مناسب برای راهیابی و اخذ تمام معافیت ها است . 

همه ی معافیت ها دارای شرایط ، مدارک ، مراحل و … می شند که مشمولان توجه به اینکه برای کدام معافیت می خواهند اقدام کنند مدارک لازم را توجه به داشتن شرایط آن آماده کرده و مراحل بعدی را ید طی می کنند بتوانند از معافیت استفاده کنند. زیر انواع معافیت کفالت خدمت سرزی را نام می بریم :

 • معافیت کفالت پ ناتوان
 • معافیت کفالت برا صغیر بدون پ و ما
 • معافیت کفالت سرزی ما طلاق گرفته
 • معافیت کفالت سرزی همسر معلول
 • معافیت کفالت سرز ی تک فرزندی
 • و غیره

 

شرایط اصلی برای یافت کلیه معافیت های کفالت سرزی

فرد مشمول خدمت سرزی که می خواهد از معافیت کفالت استفاده نماید . ید حتما سه شرط لازم این زمینه را داشته شد .

 • کلیه افرادی که به خدمت سرزی اعزام می شوند . اگر می خواهند از معافیت کفالت استفاده نمایند ید به سن مشمولیت سرزی نظام وظیفه رسیده شند . ( سن مشمولیت سرزی اصولا ۱۸ سال تمام برای کلیه افراد مشمول می شد ) .
 • فرد مشمول خدمت سرزی اگر می خواهد از شرایط معافیت کفالت استفاده نماید . ید این افراد مشمول غیبت خدمت سرزی نشند .
 • فرد مشول خدمت سرزی اگر می خواهد از شرایط معافیت کفالت استفاده نماید . ید سرپرست یکی از اعضای خانواده خود را برعهده داشته شد . مثلا سرپرستی پ ، ما ، خواهر ، برا ، پ بزرگ و ما بزرگ را داشته شند .

نکته ای که ید رابطه شرط سوم نظر داشته شیم . این است که اگر فرد برا بزرگ تر از ۱۸ سال دارد . ید شورای پزشکی نظام وظیفه مشخص نماید که او قا به سرپرستی این افراد نیست . غیر این صورت فرد مشمول نمی تواند از شرایط معافیت کفالت استفاده نماید . همچنین ید به این نکته هم داشته شیم . اگر فرد مشمول سرپرست پ بزرگ یا ما بزرگ می شد . ید مشخص شود که فرد مورد نظر ، فرزند پسر لای ۱۸ سال نداشته شد . اگر چنین نشد فرد نمی تواند از شرایط معافیت کفالت استفاده نماید.

شرایط مشاوره معافیت کفالت

افراد مشمولی که می خواهند از معافیت کفالت استفاده نمایند . ید چند نکته را مورد توجه قرار دهند . بتوانند نحوه و چگونگی یافت معافیت کفالت سرزی را ک نمایند .

 • افراد مشمول خدمت سرزی نظام وظیفه حین خدمت نیز می توانند از معافیت کفالت استفاده نمایند .
 • افرادی که مشمول خدمت سرزی نظام وظیفه هستند . می توانند حین استفاده از شرایط معافیت تحصیلی ، از معافیت کفالت نیز استفاده نمایند .
 • وجود دو برا لای ۱۸ سال می تواند مانع معافیت کفالت فرد مشمول شود . مگر اینکه برا فرد مشمول قا به نگهداری و سرپرستی مورد نظر نشد .
 • فرد مشمول خدمت سرزی نظام وظیفه زمانی می تواند از معافیت کفالت استفاده نماید . که فرد مشمول غیبت سرزی نبوده شد .
 • اگر فرد مشمول تقاضای یافت معافیت کفالت کرده است . اما ظرف مدت یک ماه برای بررسی و رسیدگی مراجعه نکرده شد . سازمان نظام وظیفه این عمل را به منزله انصراف از معافیت کفالت تلقی می نمایند .

اگر می خواهید از نحوه معافیت کفالت سری نظام وظیفه اطلاعات کسب نمایید . می توانید مشاوران مجرب مرکز آویژه دانش تماس حاصل نمایید .

نکات قابل توجه مشاوره معافیت کفالت – نظام وظیفه

اگر مشمولی تنها فرزند ذکور لای ۱۸سال و سالم خانواده شد. و سن پش لای ۶۹ سال، یعنی شروع ۷۰ سالگی شد . می تواند کفیل پش شود . و از خدمت وظیفه عمومی معاف شود . همچنین اگر سن پ مشمول که تنها فرزند ذکور لای ۱۸ سال و سالم خانواده بوده کمتر از ۷۰ سال تمام شد . و به‌ دلیل بیماری تأیید شورای پزشکی وظیفه عمومی نیازمند مراقبت تشخیص داده شود . می تواند از معافیت کفالت استفاده کند . همچنین اگر مای فاقد همسر شد (فوت یا طلاق) . تنها فرزند ذکور لای ۱۸سال و سالم وی می تواند کفیل ما شده . و از خدمت وظیفه عمومی معاف شود .

همچنین اگر مشمولی خواهر یا برا صغیر داشته شد . و پش هم فوت کرده شد . و او تنها مراقب برا یا خواهر صغیر خود شد . یعنی برا سالم و لای ۱۸سال دیگری نداشته شد .  می تواند از معافیت کفالت استفاده کند .

شرایط احراز انواع معافیت سرزی :

احراز سه شرط ذیل برای کلیه متقاضیان معافیت کفالت الزامی است . مشمولانی که می خواهند برای اخذ معافیت کفالت اقدام نمایند ید شامل سه شرط ذکر شده لا شند . مشاوره معافیت کفالت برگیرنده تمامی شرایط احراز برای انواع معافیت های کفالت است . می توان کمک گرفتن از مشاوره معافیت کفالت که مرکز مشاوره آویژه یکی از معتبر ترین مراکز این خصوص است ، این زمینه راهنمایی های جامع را اخذ نمود و از جزئیات شرایط اطلاع کافی پیدا کرد. بتوان کوهترین زمان و آسان ترین روش از معافیت کفالت مربوطه برخوردار شد .

 

شرایط مربوطه یافت انواع معافیت کفالت:

پ مشمول لای ۷۰سال سن تمام شد . مشمول تنها فرزند پسر لای ۱۸ سال از پی که به تشخیص شورای پزشکی . نیازمند به مراقبت و قا به اداره امور خود نمی شد .  نگهداری کند . مشمول تنها فرزند پسر لای ۱۸ سال که پش فوت نموده شد . و نگهداری و مراقبت ما را به عهده داشته شد . مشمول تنها برا تنی ای شد . که می خواهد سرپرستی خواهری که فاقد پ، همسر و فرزند پسر سالم شد . را بعهده بگیرد . مشمول تنها برا سرپرست برا بزرگ نیازمند مراقب که فاقد پ ،همسر وفرزند پسر سالم فاقد شغل شد . تنها نوه پسر لای ۱۸ سال مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند که به علت بیماری یا نقص عضو . و یا کهولت بنا به تشخیص هیات رسیدگی . و کسب نظر شورای پزشکی نیاز به مراقبت و نگهداری داشته شد .

مشمول یگانه مراقب و نگهدارنده جده فاقد شوهر و فرزند شد . مشمولی که همسرش فوت نموده . و از او دارای فرزند صغیر بوده . مادامی که ازدواج مجدد نکرده است . و یا همسری دارد که بعد از ازدواج معلول شده و نیازمند مراقبت شد . اگر سرز حین خدمت فوت کند . یکی از فرزندان ذکور وی می تواند از معافیت استفاده نماید . و صورتی که از فرزندان ذکور خانواده حین خدمت فوت نماید . یکی از پسران خانواده می تواند ازمعافیت بهره مند شود . از چند برا واجد شرایط اعزام به خدمت صورت اعزام یکی از براان به خدمت . یکی از براان می تواند اتمام خدمت او از عقب انداختن ریخ اعزام استفاده نماید . همچنین یکی از فرزندان اولیائی که  حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان شد . از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد .

شرایط احراز کلی انواع معافیت کفالت :

معافیت کفالت به انواع مختلفی تقسیم بندی می شود . هر کدام از انواع آن شرایط ، ضوابط ، و تبصره های مربوط به خود را دارد . برای اقدام به اخذ هریک از انواع معافیت کفالت مربوطه ید از تمام شرایط و قوانین آن مطلع بود ، بتوان اقدام به اخذ آن نوع معافیت کفالت کرد . مشاوره معافیت کفالت بهترین راهکار برای اطلاع یافتن جامع از تمام قوانین منوط بر انواع معافیت کفالت می شد .

شرایط احراز کلی :

 • پ لاتر از ۷۰ سال 
 • پ کمتر از ۷۰ سال و نیازمند به مراقبت
 • ما فاقد همسر
 • خواهر فاقد پ، همسر و فرزند پسر سالم
 • برا بیش از ۱۸ سال فاقد همسر
 • فرزند ذکور سالم لای ۱۸ سال فاقد شغل و فاقد پ، که نظر شورای پزشکی نیازمند مراقبت شد
 • برا کمتر از ۱۸ سال تمام
 • پبزرگ فاقد فرزند نیازمند مراقبت تشخیص شورای پزشکی نظام وظیفه
 • مابزرگ فاقد همسر و فرزند
 • فرزند صغیر
 • فوت حین خدمت پ یا برا
 • برا حین خدمت

 

مدارک مورد نیاز برای اخذ معافیت کفالت : 

برای اینکه بتوان معافیت کفالت اخذ نمود ید مدارک مورد نیاز برای گرفتن آن را فراهم نمود بتوان اقدام به یافت آن کرد . هریک از انواع معافیت ها مدارک مختص به خود را دارند که برای اقدام آن ید فراهم شوند . مشمولین عزیز برای اینکه بدانند که کدام نوع از انواع کفالت ها شامل آنها خواهد شد و چه شرایط و مدارکی را ید برای اخذ آن فراهم نمایند می توانند از مشاوره معافیت کفالت کمک بگیرند .

مدارک مورد نیاز برای انواع معافیت کفالت

 • تکمیل برگ وضعیت مشمولین (برگه شماره ۱ دفترچه راهنما) 
 • برگه معاینه اولیه مشمولین(برگه شماره ۲ دفترچه راهنما) 
 • اصل و تصویر کارت ملی یا کارت موقت ملی 
 • اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه عکس دار مشمول(۲ نسخه)
 • یک قطعه عکس رنگی۴*۳تمام رخ زمینه سفید مشمول . (علاوه بر عکس های الصاقی به برگه ها) 
 • اصل و تصیر گواهی آخرین مک تحصیلی که توسط مرجع صاکننده. یا دفتر ثبت اسناد برابر اصل شده شد 
 • گواهی اشتغال به خدمت از یگان خدمتی برای مشمولینی که حین خدمت اقدام می نمایند
 • تصویر تمام صفحات شناسنامه پ،ما،خواهران و براان 
 • تصویر کارت ملی پ و ما
 • تکمیل برگ مشخصات بستگان مشمول توسط شخص متقاضی معافیت کفالت.(برگه شماره ۳ به استثناء متقاضیان قانون حمایت از حقوق معلولان . )
 • برگه تکمیل شده وضعیت مشمول . (برگه شماره ۴) .

مشاوره معافیت کفالت جامع ترین راهکار این زمینه است . همچنین مرکز مشاوره آویژه دانش دارای تیمی مجرب متشکل برجسته این حیطه می شد که می توان بهترین راهنمایی های لازم را کمک آنها یافت نمود . 

 

نکات قابل توجه مربوطه : 

 • مشمولین حین استفاده از معافیت تحصیلی می توانند تقاضای معافیت کفالت کنند .
 • مشمولانی که تقاضای معافیت کفالت نموده و حداکثر ظرف یک ماه برای رسیدگی مراجعه ننمایند ، عدم مراجعه آن ها به عنوان انصراف تلقی می شوند و برای آنان برگه آماده به خدمت صا می شود ، و می یست به خدمت اعزام گردند .
 • معافیت کفالت ما فاقد همسر یا مطلقه به صورت موقت سی ماه بوده ، و این سی ماه از ریخ ثبت طلاق یا ریخ فوت همسر محاسبه می شود . پایان مدت فوق، صورت دارا بودن شرایط، معافیت موقت به دائم تبدیل خواهد شد .

روند رسیدگی به معافیت کفالت : 

این زمینه نکات و ضوابط خواستی را ید انجام داده و رعایت کرد، که مشاوره معافیت کفالت می تواند نکات رسیدگی به این روند را به طور جامع ارائه دهد .

 • یافت دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی . (پلیس+۱۰) بمنظور تنظیم و تکمیل مدارک مورد نیاز .
 • مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی(پلیس+۱۰) . به همراه کلیه مدارک مورد نیاز ستثناء نامه استعلام از ثبت احوال .
  •  ثبت خواست سامانه توسط وظیفه عمومی .
 • بررسی اطلاعات توسط وظیفه عمومی .
 • استعلام از اداره ثبت احوال محل تولد پ و ما و مشمول به صورت متمرکز از سوی وظیفه عمومی  .
 • مراجعه مشمول به وظیفه عمومی رسیدگی کننده . جهت یافت نامه استعلام از ثبت احوال محل تولد پ و ما مشمول . ۵ روز پس از ثبت اولیه خواست دفاتر پلیس به علاوه ۱۰ .
 • ارسال دعوتنامه برای مشمول . جهت حضور هیئت رسیدگی صورت احراز شرایط معافیت .
 • برگزاری جلسه هیئت رسیدگی بدوی صورتی که شخص بررسی های اولیه . حائز شرایط معافیت تشخیص داده شود .

صورتی که شخص معاف دائم شناخته شود . از کارت معافیت برخوردارشده . و صورتی که سرز شناخته شود . برگ آماده بخدمت برای وی صا و ارسال می گردد .

 

 • خدمات مشاوره تلفنی آویژه دانش زمینه مشاوره نظام وظیفه
  مشاوره معافیت پزشکی
  مشاوره خرید خدمت
  مشاوره معافیت کفالت
  مشاوره معافیت ایثارگری
  مشاوره معافیت تحصیلی
  مشاوره کسری خدمت
  مشاوره امریه
  مشاوره سرز نخبگی (سرز نخبه وظیفه)
  مشاوره اعزام به خدمت
  مشاوره غیبت و جریمه خدمت سرزی
  مشاوره تعجیل و تمدید خدمت سرزی
  مشاوره خروج از کشور برای مشمولان نظام وظیفه خدمت سرزی
  اخر نظام وظیفه

مشاوره معافیت کفالت سرزی نظام وظیفه

شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .

مشاوره معافیت کفالت سرزی نظام وظیفه

مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه

 

    

 

منبع:لینک منبع
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.